De 13 wekenecho en 20 wekenecho zijn medische onderzoeken naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. U kiest zelf of u deze onderzoeken wilt. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. De video vertelt u hier meer over.

13 & 20 wekenecho

U bent zwanger.

Met de NIPT kunt u in uw bloed laten
onderzoeken of de baby in uw buik...

downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft.

Een baby met een van deze aandoeningen...

heeft een afwijking aan een chromosoom.

De NIPT kan ook andere afwijkingen aan
de chromosomen van uw baby vinden.

Dit heet ‘nevenbevindingen’.

Kiest u voor de NIPT?

Dan kunt u ook naar deze
nevenbevindingen laten kijken.

Hoe gaat de NIPT?

U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Het laboratorium onderzoekt uw bloed en
binnen 10 werkdagen krijgt u de uitslag.

Uw verloskundige of gynaecoloog
vertelt hoe u de uitslag krijgt.

Is de uitslag ‘niet-afwijkend’?

De kans dat uw baby dan downsyndroom,
edwardssyndroom of patausyndroom heeft...

is zeer klein.

Van 1000 zwangeren met deze uitslag...

is minder dan 1 vrouw toch zwanger
van een baby met...

downsyndroom, edwardssyndroom
of patausyndroom.

U krijgt geen vervolgonderzoek.

Is de uitslag ‘afwijkend’?

Dat betekent dat u misschien zwanger
bent van een baby met...

downsyndroom, edwardssyndroom
of patausyndroom.

U kunt kiezen voor vervolgonderzoek
als u het zéker wilt weten.

Heeft u ervoor gekozen om ook te laten
onderzoeken of uw baby misschien...

andere chromosoomafwijkingen heeft?

Dan krijgt u ook de uitslag over nevenbevindingen.

De NIPT valt onder prenatale screening.

Bij de NIPT doet u mee aan
een wetenschappelijke studie.

U kiest zelf of u de NIPT wilt.

Uw verloskundige of gynaecoloog
kan u er meer over vertellen.

Meer weten?

Kijk ook op www.pns.nl.