Dit basisdocument beschrijft de infrastructuur van de digitale informatiehuishouding van de neonatalena de geboorte gehoorscreening, waar nodig tot op detailniveau.  Achtereenvolgens komen aan de orde in het basisdocument:

  • Het primaire proces met betrekking tot de gegevensstromen (hoofdstuk 2);
  • Procesbewaking, monitoring, evaluatie en minimale gegevensset (hoofdstuk 3);
  • De betrokken informatiesystemen en de verantwoordelijkheid voor de gegevens (hoofdstuk 4);
  • De betrokken partijen en hun rol met betrekking tot de gegevensverwerking (hoofdstuk 5);
  • De nieuwe ICT infrastructuur, beschrijving en verantwoording (hoofdstuk 6);
  • De functionaliteiten van de gegevensstromen (hoofdstuk 7);
  • De berichten tussen de verschillende systemen en de triggers voor de gegevensuitwisseling (hoofdstuk 8);
  • Enkele juridische slotopmerkingen (hoofdstuk 9).