Het doel van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEOstructureel echoscopisch onderzoek  Structureel Echoscopisch Onderzoek ) is de detectie van structurele afwijkingen, waarbij na wel overwogen besluitvorming de mogelijkheid van aanpassing van het obstetrische beleid met verbetering van de prognose als mogelijk gevolg of van voortijdige zwangerschapsbeëindiging in het geval van ernstige foetale afwijkingen. Het SEO is dus niet bedoeld als screeningonderzoek voor Downsyndroom, dan wel andere chromosomale afwijkingen.