Wanneer vraagt u als verloskundig zorgverlener (VKZverloskundig zorgverlener  ) waarvoor toestemming en wat moet u waar registreren? Deze beslisschema’s hebben betrekking op de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ), screeningonderzoek op downsyndroom, de 20 wekenecho en het bevallingsgesprek waar de VKZ informatie geeft over de hielprik en gehoorscreening.

De beslisschema’s geven antwoord op de volgende vragen: Hoe weet u als verloskundig zorgverlener (VKZ) dat de zwangere toestemming geeft voor screening? Wat noteert u in haar dossier? Kan zij registratie in het informatiesysteem van de screening weigeren? Hoe geeft u als verloskundig zorgverlener gegevens door en wanneer doet u dat?