Het contract tussen het echocentrum en het Regionaal Centrum geldt vanaf 1 september 2021.