Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 17 juni 2021.

Het draaiboek voor de screeningonderzoek  op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met deskundigen uit het veld en vastgesteld door het RIVM-CvB, na positieve advisering door de Programmacommissie. De richtlijnen uit het draaiboek zijn bindend voor alle uitvoerende partijen.

In versie 10.0 is er informatie over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek opgenomen en het gehele document is geactualiseerd.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). De counseling hierover start 1 augustus 2021. Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren deelnemen aan het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting).