Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 17 juni 2021.

In versie 10.0 is er informatie over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek opgenomen en het gehele document is geactualiseerd.

Het draaiboek voor de screening onderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met deskundigen uit het veld en vastgesteld door het RIVM-CvB, na positieve advisering door de Programmacommissie. De richtlijnen uit het draaiboek zijn bindend voor alle uitvoerende partijen.

Door de sterke daling van het aantal combinatietesten is de uitvoering van de combinatietest sinds 1 oktober 2021 gestopt.

In versie 11.0 is daarom per 1 oktober het gehele draaiboek aangepast op de situatie waarin de combinatietest niet meer wordt aangeboden binnen de prenatale tijdens de zwangerschap screening.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). De counseling hierover start 1 augustus 2021. Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren deelnemen aan het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting).