Versie 6.0, april 2018

In het draaiboek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie  vindt u een beschrijving van de taken van instanties en individuele zorgverleners die bij de PSIE betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. De inhoud van het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld.

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) in het kort
 • Hoofdstuk 2: Op welke aandoeningen wordt gescreend?
 • Hoofdstuk 3: De screeningonderzoek in hoofdlijnen
 • Hoofdstuk 4: De zorgketen
 • Hoofdstuk 5: De rol van de verloskundig zorgverlener
 • Hoofdstuk 6: De rol van de laboratoria
 • Hoofdstuk 7: De rol van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s
 • Hoofdstuk 8: Levering van geneesmiddelen
 • Hoofdstuk 9: Organisatie, financiering en kwaliteitsborging
 • Hoofdstuk 10: Registratie, monitoring en evaluatie
 • Hoofdstuk 11: Het draaiboek
 • Bijlage A: Afkortingen en begrippen
 • Bijlage B: Checklists
 • Bijlage C: Hepatitis B; situaties die aandacht vragen
 • Bijlage D: Richtlijnen, relevante websites en literatuur
 • Bijlage E: Adressen
 • Bijlage F: Informatieformulier t.b.v. RIVM-DVP