Een samenvatting van de belangrijkste informatie voor counselors en echoscopisten over de invoering van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek . Deze factsheet maakt deel uit van de informatiematerialen voor de (bij)scholing over het eerste trimester SEO in onderzoekssetting. In totaal zijn er zes factsheets beschikbaar.