Aan de hand van de geldende landelijke kwaliteitseisen en het draaiboek prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek voert het Regionaal Centrum een kwaliteitstoetsing uit op basis van de door de zorginstellingen en counselors aangeleverde informatie en de gegevens van het Regionaal Centrum zelf. Dit format is een leidraad voor de kwaliteitstoets bij de zorginstellingen en de counselors.

Momenteel vindt een update plaats. De nieuwe, geactualiseerde versie van het format verschijnt in de loop van 2022.