Aan de hand van de geldende landelijke kwaliteitseisen en het draaiboek prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek voert het Regionaal Centrum een kwaliteitstoetsing uit op basis van de door de zorginstellingen en counselors aangeleverde informatie en de gegevens van het Regionaal Centrum zelf. Dit format is een leidraad voor de kwaliteitstoets bij de zorginstellingen en de counselors.