In de Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport.