In de Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport.