De kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door de Regionale Centra tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) Structureel Echoscopisch Onderzoek -echoscopist.

In de Kwaliteitsbeoordeling SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek  staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport.