De kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door de Regionale Centra tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )-echoscopist.

In de Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport.

Het format scoreformulier voor het tweede trimester SEO is te vinden onder het kopje kwaliteitseisen en kwaliteitsbeoordeling op Peridos.nl.