U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . U kunt kiezen voor twee onderzoeken:

  • de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom 
  • onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho).

U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen.

Deze brochure geeft u (en uw partner) informatie over de 20 wekenecho.

Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. 
U kunt de brochure(s) via deze pagina downloaden in de talen Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Pools.