Deze brochure geeft u (en uw partner) informatie over de 20 wekenecho.
Met de 20 wekenecho wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek
U kunt de brochure(s) via deze pagina downloaden in de talen Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Pools.