Het regionaal centrum draagt er zorg voor dat bij alle uitvoerders van de foetale nekplooimeting (NTNekplooimeting ) jaarlijks een kwantitatieve en een kwalitatieve beoordeling van de wijze waarop de NT wordt gemeten plaatsvindt. In dit document worden de kwantitatieve en kwalitatieve wijze van beoordeling en de daarbij behorende scores beschreven. Hierna worden de acties benoemd die hierop kunnen volgen.

Versie 2, vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positieve advisering door de Programmacommissie Prenatale Screening op 08-10-2019.