Dit document beschrijft de kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . Door de invoering van NIPTniet-invasieve prenatale test  niet-invasieve prenatale test  als eerste screeningstest per 1 april 2017 is het aantal combinatietesten sterk gedaald. Vanaf 1 december 2017 stoppen de regionale laboratoria met de uitvoering van het bloedonderzoek en is er nog één landelijk uitvoerend laboratorium. Voor het laboratorium is ook de kwaliteitseisen voor het laboratorium, de kwaliteitseisen kansbepaling en het NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie  modelprotocol serumscreening van belang. Daarnaast is het laboratorium verplicht zich te houden aan de kwaliteitseisen ‘Informed Consent en Privacy’.