Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de NTNekplooimeting -echoscopist in het kader van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. Het doel van prenatale screening is om zwangeren die daar prijs op stellen tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.
Door de komst van de NIPTniet-invasieve prenatale test  op 1 april 2017 is het aantal combinatietesten in Nederland sterk gedaald. Dit heeft geleid tot het wijzigen van de kwaliteitseisen aan de NT-echoscopist. Deze eisen zijn op 30 november vastgesteld na advisering door de programmacommissie en zijn ingegaan per 1 september 2018.