Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de NTNekplooimeting -echoscopist in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. Het doel van prenatale screening is om zwangeren die daar prijs op stellen tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties

Versie 3.1 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 7 april 2020.