Versie 6, vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek  Centrum voor Bevolkingsonderzoek  na advisering door de Programmacommissie Prenatale Screening op 8 oktober 2019