Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen.
Versie 3.1 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 7 april 2020.