Door de invoering van NIPTniet-invasieve prenatale test  niet-invasieve prenataletijdens de zwangerschap test  als eerste screeningstest per 1 april 2017 is het aantal combinatietesten sterk gedaald. Vanaf 1 december 2017 stoppen de regionale laboratoria met de uitvoering van het bloedonderzoek en is er nog één landelijk uitvoerend laboratorium. De kwaliteitseisen voor het laboratorium zijn aangepast aan deze omstandigheden.

Versie 3 is, na positieve advisering door de Programmacommissie, vastgesteld op 30 november 2017.