De kwaliteitsovereenkomst tussen de counselor en het Regionaal Centrum (inclusief eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek ) geldt vanaf 1 augustus 2021.