De kwaliteitsovereenkomst tussen de echoscopist en het Regionaal Centrum geldt vanaf 1 september 2021.