Dit document bevat praktische informatie voor het indienen van een verzoek tot gebruik van restant hielprikbloed ten behoeve van nader diagnostisch onderzoek.