Versie 2 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek  op 25 juni 2021.

Versie 2.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale tijdens de zwangerschap  screening onderzoek , is deze test uit dit document verwijderd.

Versie 2.2, actualisatie maart 2022: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2022.

Dit document beschrijft het proces van declareren en gaat in op de hoogte van de tarieven in het kader van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek benoemd.