Versie 2 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) op 25 juni 2021.

Versie 2.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ), is deze test uit dit document verwijderd.

Versie 2.2, actualisatie maart 2022: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2022.

Versie 2.3, actualisatie juni 2022: Betalingstermijn en vervaltermijn declaraties eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) bijgewerkt.

Versie 2.4, actualisatie januari 2023: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2023.

Dit document beschrijft het proces van declareren en gaat in op de hoogte van de tarieven in het kader van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO benoemd.