Versie 1.1 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 12 oktober 2020

Dit document beschrijft informatie betreft de tarieven en declaraties voor de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek .

In juni 2021 wordt hier informatie aan toegevoegd betreft het eerste trimester SEO.