Versie 2 is vastgesteld door het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) op 25 juni 2021.

Versie 2.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van  prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap )  screening onderzoek (onderzoek ), is deze test uit dit document verwijderd.

Versie 2.2, actualisatie maart 2022: De tarieven zijn bijgewerkt voor het jaar 2022.

Versie 2.3, actualisatie juni 2022: Betalingstermijn en vervaltermijn declaraties eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) bijgewerkt.

Dit document beschrijft het proces van declareren en gaat in op de hoogte van de tarieven in het kader van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO benoemd.