Informatie over de erkende opleidingen en de mogelijkheden voor nascholing.

Verplichte scholing counselors

Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen, daarnaast is er een niet optionele bijscholing voor de 13-wekenecho.

  • Optioneel: de e-learning prenatale screening voor counselors te volgen (3 accreditatiepunten).
  • Optioneel: scholing op het gebied van prenatale screening. Bijvoorbeeld door het bijwonen regiobijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum. (minimaal 2 accreditatie punten)
  • Optioneel: toets op counselingsvaardigheden prenatale screening (2 accreditatiepunten) volgen. Dit gebeurt door in Traintool te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. De counselor ontvangt hiervoor een uitnodiging per e-mail. Voor counselors die in 2019-2020 35-50 counselingsgesprekken per jaar voert, is deze toets verplicht.
  • Niet optioneel: Bijscholing 13-wekenecho naar verwachting eind 2020 (naar verwachting 3 accreditatiepunten)

Tabel Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020

Wat Frequentie Aantal accreditatie-punten per scholing
Optioneel*: E-learning screening voor counselors 1 keer/2 jaar 3
Optioneel*: Scholing op het gebied van prentatale screening (bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerde door een Regionaal Centrum) In 2 jaar 2
Optioneel*: Toets counselingsvaardigheden (Traintool)** 1 keer/2 jaar 2

Niet optioneel

Bijscholing 13-wekenecho***

- Module e-learning 13-wekenecho

- Regiobijeenkomst

 

 

 

1

2

* De counselor kies minimaal 2 van de 3 optionele bijscholingsonderdelen in 2019-2020

** Niet optioneel voor de counselor die in 2019 en 2020 35-50 counselingsgesprekken per jaar voert.

*** Naar verwachting eind 2020, aantal accreditatiepunten is een inschatting.

E-learning

De e-learning vervangt de DIN 2.1 Nascholing Prenatale Screening voor counselors. De e-learning geeft kennis die nodig is om counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEOstructureel echoscopisch onderzoek ) adequaat te kunnen uitvoeren. De e-learning is bestemd voor verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch genetici en genetisch consulenten. Het is alleen een theoretische bijscholing, dus niet voldoende als opleiding om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsovereenkomst counseling.

Meer informatie over e-learning prenatale screening »

Basiscursus counseling

De counselor is verplicht tot het afronden van een erkende basiscursus counseling. Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot counselor. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten. Vanwege het specifieke Nederlandse kader waar binnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.

Voor wie
De basiscursus counseling prenatale screening is bedoeld voor zorgverleners/verloskundigen die willen gaan starten met counselen over prenatale screening, met uitzondering van zorgverleners die het afgelopen studiejaar zijn afgestudeerd aan een in Nederland erkende Verloskunde opleiding. Voor zorgverleners die > 1 jaar er tussenuit zijn geweest, kan de basiscursus als opfrisser gezien worden.

De volgende opleidingen counseling zijn erkend:

Data geplande basiscursus counseling 2020

Bij- en nascholing counseling

De counselor is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen, geformuleerd in de “Kwaliteitseisen aan de opleiding counseling”. Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij/nascholing hij/zij de afgelopen twee jaar heeft gevolgd.


Bijscholingsronde 2019-2020

Plaats

Regionaal centrum

Datum

Tijd

E-mailadres

         

Amsterdam

RCPSNH en SPSAO

dinsdag 9 juni 2020

13.00 -17.00 uur

contact@rcpsnh.nl of spsao@amc.nl
https://www.spsao.nl/

Rotterdam

SPSZN

maandag 23 maart 2020

13.00 -16.00 uur

prenatalescreening@erasmusmc.nl

Groningen SPSNN  maandag 20 april 2020  19.00 - 21.00 uur spsnn@og.umcg.nl
Nijmegen SPN     spn-regionijmegen@radboudumc.nl
Utrecht SPSRU donderdag 12 maart 2020 18.30 - 21.00 uur https://www.spsru.nl/regiobijeenkomst/
j.floor@spsru.nl

Maastricht

SPSZON

 

 

rczon.prenatalescreening@mumc.nl

Leiden SPSRM Nog geen data bekend ivm Corona

 

 

info@spsrm.nl

 


Onderzoek

In 2019 zijn de scholingseisen geëvalueerd door onderzoeksbureau Blauw. Resultaten van deze procesevaluatie zijn te vinden in het rapport Counselors aan het woord over de kwaliteitseisen prenatale screening.

Opleiding echoscopist voor prenatale screening

Een opleiding tot echoscopist wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding Echoscopie. De Regionale Centra zien toe op de naleving. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot echoscopist. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten.

Bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek  Centrum voor Bevolkingsonderzoek  zijn de volgende echoscopieopleidingen voor prenatale screening erkend:

  • Hogeschool INHolland
  • Fontys Hogeschool
  • UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht
  • Erasmus MC Rotterdam
  • AMCAcademisch Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam

Per 1 januari 2016 moeten opleidingsinstituten aan de nieuwe eisen voor opleidingen voldoen. Een van de eisen is het gebruik maken van deze Lijst van gecommitteerden praktijktoets SEO of NT.