Er gelden extra maatregelen in de aanpak van het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op dit moment mag u screeningsonderzoeken (combinatietest, NIPTniet-invasieve prenatale test en het SEOstructureel echoscopisch onderzoek ) nog steeds uitvoeren. 

Bent u verloskundig zorgverlener? Hanteer dan de extra maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze pagina lees je meer over de aangepaste richtlijnen met betrekking tot prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek in verband met het coronavirus.

 

Zwangeren

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met het coronavirus bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij mensen die niet zwanger zijn. 

•    Miskraam: geen verhoogde kans
•    Aangeboren afwijkingen: geen verhoogde kans

Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij een zwangere vrouw dus niet anders dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken. Dit geldt voor zowel het kind als voor de moeder. 

 

Richtlijnen prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek

Counseling: telefonisch

Voer counselingsgesprekken zoveel mogelijk telefonisch. Maak waar mogelijk gebruik van beeldbellen. Dit is het advies van de regionale centra, de beroepsverenigingen en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek

De zwangere kan zich voorbereiden op dit gesprek met behulp van de website www.pns.nl/prenatale-screeningen

Gebruikt u tijdens het counselingsgesprek de informatiekaart over prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom? Verwijs de zwangere dan naar de downloadpagina van de prenatale screening.  Hier kan zij de kaart bekijken. 

De bloedafnamelocaties voor de NIPTniet-invasieve prenatale test kunnen tijdelijk wijzigen. Kijk hiervoor op de website Meer over NIPT.

Aangepast landelijk beleid

Vanwege COVID-19 geldt nieuw landelijk beleid voor de uitvoering van het SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Op 27 maart is dit beleid aangepast. Dit beleid geldt tot nader order. Dit beleid is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu centrum voor bevolkingsonderzoek, de NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland .  

De NVOG, de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , de BEN en het RIVM vinden het noodzakelijk dat het SEO gedurende de corona uitbraak toegankelijk blijft voor zwangeren. Om veiligheid van zowel zwangere als echoscopist zoveel mogelijk te waarborgen, worden aanvullende maatregelen gesteld.  

Lees meer over de tijdelijke maatregelen op de pagina over het SEO en het coronavirus


 

Vragen en dreigende problemen

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screeningonderzoek ? Neem dan contact op met uw regionaal centrum.

Beroepsspecifieke protocollen

Beroepsspecifieke protocollen vindt u op deze websites:

Bezoek deze websites regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste updates. 

Algemene maatregelen

Wilt u meer weten over actuele, landelijke beleid van het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM