Vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19) geldt een aangepast landelijk beleid voor de uitvoering van het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Hiermee wordt de veiligheid van de zwangere, partner en echoscopist zoveel mogelijk gewaarborgd. Het beleid is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland .
 

Basisregels voor zorgmedewerkers

 • Zorgmedewerkers blijven thuis bij COVID-19-gerelateerde klachten en laten zich testen;
 • gezondheidscheck bij de patiënt (‘triage’) bij begin van de zorg;
 • 1,5 meter afstand houden indien mogelijk;
 • geen handen geven;
 • toepassen van handhygiëne;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken.

Meer informatie: Informatie over COVID-19 voor zorgprofessionals (rivm.nl).

Afspraak voor het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek vroeg inplannen

Probeer het tweede trimester SEO niet later dan 19+0 weken in te plannen. Is de zwangere mogelijk geïnfecteerd met SARS-CoV-2 op het moment van het tweede trimester SEO? Dan is er voldoende tijd het SEO later uit te voeren.

Uitvoering SEO

Preventief gebruik chirurgisch mondneusmasker (minimaal type II/IIR) voor echoscopist

Buiten het ziekenhuis

Het preventief gebruik van een mondneusmasker tijdens een SEOstructureel echoscopisch onderzoek hangt af van het landelijke risiconiveau:

 • Bij risiconiveau waakzaam (wanneer alle regio’s in Nederland dit niveau hebben): Zorgmedewerkers kunnen preventief een mondneusmasker gebruiken bij patiënten ZONDER (verdenking op) COVID-19, om te voorkomen dat zij zelf besmet raken met COVID-19 of dat zij hun patiënten besmetten.
 • Bij risiconiveau zorgelijk, ernstig of zeer ernstig: Voor zorgmedewerkers geldt het advies om een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II te gebruiken in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt.

Meer informatie: Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis (lci.rivm.nl).

Binnen het ziekenhuis

Binnen ziekenhuizen geldt het lokale infectiepreventiebeleid. De generieke kaders daarvoor worden geschreven door de Federatie Medisch Specialisten (FMS).
Meer informatie: Richtlijnen, handreikingen, leidraden (demedischspecialist.nl).
 

Preventief gebruik mondneusmasker door zwangere

Zorgaanbieders besluiten zelf over het gebruik van mondneusmaskers door zwangeren.

Antwoorden op de gezondheidscheck

Naast de algemene maatregelen, gelden specifieke maatregelen die afhankelijk zijn van de antwoorden op de gezondheidscheck:

Het SEOstructureel echoscopisch onderzoek kan gewoon doorgaan. De partner mag bij de echo aanwezig zijn, onder de volgende voorwaarden:

 • De praktijk kan extra bezoek aan. Er moet bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn in de wachtkamer om de 1,5 meterregel te hanteren. Echocentra maken zelf de afweging of het haalbaar is om de partner toe te laten. Overleg waar nodig met lokale samenwerkingspartners en VSV’s.
 • De partner heeft, net als de zwangere, alle vragen van de gezondheidscheck met NEE beantwoord.
 • De partner en echoscopist houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Als de partner niet naar het SEO mag komen, maar de zwangere wel, is dit geen reden om het SEO uit te stellen.

Beantwoordt de zwangere één van de vragen met JA? Dan gelden de volgende maatregelen:

Vraag 1: Klachten

Had de zwangere een of meerdere klachten (hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies) in de afgelopen 24 uur?

Stel dan het SEOstructureel echoscopisch onderzoek uit. De zwangere kan een afspraak maken voor een coronatest.

Wil of kan de zwangere niet getest worden?
Stel dan het tweede trimester SEO uit tot zij 24 uur klachtenvrij is en de start van de klachten tenminste 7 dagen geleden is. Stel het tweede trimester SEO uit tot uiterlijk 21 weken zwangerschap. Het risico is wel dat een zwangere de 24-wekengrens overschrijdt als er afwijkingen worden gevonden. Overleg dit met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van de regio.

Heeft de zwangere een coronatest laten uitvoeren en is de test negatief?
Dan kan het tweede trimester SEO doorgaan.

Heeft de zwangere een coronatest laten uitvoeren en is de test positief?
Dan mag de zwangere ten minste 7 dagen vanaf de start van de klachten niet naar het tweede trimester SEO komen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag ze komen voor de echo. Kan het SEO niet worden uitgesteld? Voer dan een tweede trimester SEO uit met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie Extra maatregelen SEO bij zwangere met (verdenking op) corona of in quarantaine.

 

Vraag 2: Coronabesmetting

Heeft de zwangere het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (met een test)?

Stel het SEO uit tot de zwangere 24 uur klachtenvrij is en de start van de klachten tenminste 7 dagen geleden is. Stel het SEO uit tot uiterlijk 21 weken zwangerschap. Het risico is wel dat een zwangere de 24-wekengrens overschrijdt als er afwijkingen worden gevonden. Overleg dit met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van de regio.

Kan het SEO niet worden uitgesteld?
Voer dan een SEO uit met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie Extra maatregelen SEO bij zwangere met (verdenking op) corona of in quarantaine .

 

Vraag 3: Quarantaine

Zit de zwangere in thuisquarantaine?

Voer het SEO uit na de thuisquarantaine. Stel het SEO uit tot uiterlijk 21 weken zwangerschap. Het risico is wel dat een zwangeren de 24-wekengrens overschrijdt als er afwijkingen worden gevonden. Overleg dit met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van de regio.

Kan het SEO niet worden uitgesteld?
Voer dan een SEO uit met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie Extra maatregelen SEO bij zwangere met (verdenking op) corona of in quarantaine .

Voert u een tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek uit bij een zwangere:

 • Met klachten of;
 • Met een bewezen coronabesmetting (de afgelopen 7 dagen vastgesteld) of;
 • In quarantaine?

En kan het SEO niet uitgesteld worden?

Neem dan de volgende extra maatregelen:

1. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

2. Plan de zwangere aan het eind van het spreekuur in.

3. Reinig na afloop de echoknop, tafel en de deurklinken.

Moet ik tussendoor de beschermende kleding wisselen?

Heeft u meerdere afspraken achter elkaar met zwangeren met klachten, het coronavirus of in quarantaine? Dan geldt voor de beschermende kleding na iedere afspraak:

 • Chirurgisch mondneusmaskertype IIR: mag tot 3 uur aaneengesloten gebruikt worden.
 • Oogbescherming: mag langdurig gebruikt worden, maar moet (na de dienst) gereinigd worden met alcohol.  Zie de richtlijnen van het LCI.
 • Schort: weggooien.
 • Handschoenen: weggooien.

Gezondheidscheck echoscopist

De gezondheidscheck geldt ook voor echoscopisten.

Coronatest

Iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen.

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Zie Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (lci.rivm.nl) voor informatie over:

 • Testbeleid en isolatie van zorgmedewerkers met klachten.
 • Quarantaine en inzet van zorgmedewerkers zonder klachten.

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)

De adviezen baseren zich op de meest recente literatuur. LCI (onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een team dat continu de (internationale) literatuur en ontwikkelingen bijhoudt, analyseert en beoordeelt op kwaliteit. Op basis daarvan zijn de Nederlandse landelijke richtlijnen gemaakt. Ook voor andere zorgonderdelen zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en gehandicaptenzorg (waar ook veel direct contact plaatsvindt) wordt dit beleid geadviseerd.