Vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19) geldt een nieuw landelijk beleid voor de uitvoering van het SEOstructureel echoscopisch onderzoek .  Dit beleid is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie   en de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland .

Coronamaatregelen

Het SEOstructureel echoscopisch onderzoek blijft tijdens de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) toegankelijk voor zwangeren. De NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland  en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek  vinden dit noodzakelijk. Om veiligheid van zowel zwangere als echoscopist zoveel mogelijk te waarborgen, zijn er aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn hieronder te vinden

Algemeen geldt:

 • Voorkom lijfelijk contact met collega’s zoveel mogelijk (overleg zo mogelijk telefonisch). Houd altijd 1,5 meter afstand
 • Beperk de contacttijd met zwangeren zoveel als mogelijk. Handel uitleg bijvoorbeeld zoveel mogelijk telefonisch af. 

Zie ook het generiek kader coronamaatregelen van het RIVM. Dit kader geeft adviezen hoe organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Afspraak voor het SEO vroeg inplannen

Probeer het SEO niet later dan 19+0 weken in te plannen. Is de zwangere mogelijk geïnfecteerd met SARS-CoV-2 op het moment van het SEO? Dan is er voldoende tijd het SEO later uit te voeren. 

Gezondheidscheck zwangere

Triage is belangrijk. Bel de zwangere één dag van te voren voor een gezondheidscheck.

Uitvoering SEO

Hygiënemaatregelen

De algemene hygiënemaatregelen in de gezondheidszorg zijn van toepassing. Daarnaast gelden de adviezen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 •  Schud geen handen.

Niet-medische mondneusmaskers voor zwangere en partner

In publieke ruimtes draagt iedereen een (niet-medisch) mondneusmasker (mondkapje). Vertel dit aan de zwangere bij het inplannen van de afspraak.

Chirurgisch mondneusmasker (minimaal type II/IIR) voor echoscopist

Tijdens het SEOstructureel echoscopisch onderzoek is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk. Gebruik daarom preventief mondneusbescherming tijdens het SEO.

Antwoorden op de gezondheidscheck

Naast deze algemene maatregelen, gelden specifieke maatregelen die afhankelijk zijn van de antwoorden op de gezondheidscheck:

Beantwoordt de zwangere alle vragen met NEE? Dan kan het SEOstructureel echoscopisch onderzoek gewoon doorgaan.

Aanwezigheid partner

De partner mag bij de echo aanwezig zijn, onder de volgende voorwaarden:

 • De praktijk kan extra bezoek aan. Er moet bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn in de wachtkamer om de 1,5 meterregel te hanteren. Echocentra maken zelf de afweging of het haalbaar is om de partner toe te laten. Overleg waar nodig met lokale samenwerkingspartners en VSV’s.
 • De partner heeft, net als de zwangere, alle vragen van de gezondheidscheck met NEE beantwoord.
 • De partner draagt een niet-medisch mondneusmasker.
 • De partner en echoscopist houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Als de partner niet naar het SEO mag komen, maar de zwangere wel, is dit geen reden om het SEO uit te stellen.

Beantwoordt de zwangere één van de vragen met JA? Dan gelden de volgende maatregelen:

Vraag 1: Klachten

Had de zwangere een of meerdere klachten (hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies) in de afgelopen 24 uur?

Stel dan het SEOstructureel echoscopisch onderzoek uit. De zwangere kan een afspraak maken voor een coronatest.

Wil of kan de zwangere niet getest worden? Stel dan het SEO uit tot zij 24 uur klachtenvrij is en de start van de klachten tenminste 7 dagen geleden is. Stel het SEO uit tot uiterlijk  21 weken zwangerschap. Het risico is wel dat een zwangere de 24-wekengrens overschrijdt als er afwijkingen worden gevonden. Overleg dit met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van de regio.

Heeft de zwangere een coronatest laten uitvoeren en is de test negatief? Dan kan het SEO doorgaan. Gebruik mondneusmaskers volgens afspraak (zwangere en partner niet-medisch, echoscopist chirurgisch type IIR).

Heeft de zwangere een coronatest laten uitvoeren en is de test positief? Dan mag de zwangere ten minste 7 dagen vanaf de start van de klachten niet naar het SEO komen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag ze komen voor de echo. Kan het SEO niet worden uitgesteld? Voer dan een SEO uit met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie Extra maatregelen SEO bij zwangere met (verdenking op) corona of in quarantaine ,

 

Vraag 2: Huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid

Heeft één van de huisgenoten van de zwangere milde klachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten? Maar de zwangere heeft geen klachten? 

Als iemand in het huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft blijft iedereen thuis, dus ook de zwangere. Een persoon met klachten moet zich laten testen. Stel het SEO uit tot uiterlijk 21 weken zwangerschap. Het risico is wel dat een zwangere de 24-wekengrens overschrijdt als er afwijkingen worden gevonden. Overleg dit met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van de regio. 

Kan het SEO niet worden uitgesteld? Voer dan een SEO uit met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie Extra maatregelen SEO bij zwangere met (verdenking op) corona of in quarantaine .

Heeft één van de huisgenoten van de zwangere andere klachten (zoals verkoudheid of hoesten) zonder koorts of benauwdheid? Maar de zwangere heeft geen klachten? 

Bij andere klachten bij de huisgenoot, zoals verkoudheid of hoesten, kan het SEO doorgaan. Gebruik mondneusmaskers volgens afspraak (zwangere niet-medisch, echoscopist chirurgisch) De zwangere heeft namelijk nog geen klachten. De huisgenot met klachten blijft thuis en moet zich laten testen.

 

Vraag 3: Coronabesmetting

Heeft de zwangere het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (met een test)?

Stel het SEO uit tot de zwangere 24 uur klachtenvrij is en de start van de klachten tenminste 7 dagen geleden is. Stel het SEO uit tot uiterlijk 21 weken zwangerschap. Het risico is wel dat een zwangere de 24-wekengrens overschrijdt als er afwijkingen worden gevonden. Overleg dit met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van de regio.

Kan het SEO niet worden uitgesteld? Voer dan een SEO uit met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie Extra maatregelen SEO bij zwangere met (verdenking op) corona of in quarantaine .

 

Vraag 4: Quarantaine

Zit de zwangere in thuisquarantaine?

Voer het SEO uit na de thuisquarantaine. Stel het SEO uit tot uiterlijk 21 weken zwangerschap. Het risico is wel dat een zwangeren de 24-wekengrens overschrijdt als er afwijkingen worden gevonden. Overleg dit met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek van de regio.

Kan het SEO niet worden uitgesteld? Voer dan een SEO uit met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie Extra maatregelen SEO bij zwangere met (verdenking op) corona of in quarantaine .

Voert u een SEOstructureel echoscopisch onderzoek uit bij een zwangere:

 • Met klachten of;
 • Met een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten of;
 • Met een bewezen coronabesmetting (de afgelopen 7 dagen vastgesteld) of;
 • Met een huisgenoot/gezinslid met een coronabesmetting of;
 • In thuisquarantaine?

En kan het SEO niet uitgesteld worden?

Neem dan de volgende extra maatregelen:

 1. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): een chirurgisch mondneusmasker (minimaal type IIR), bril, schort en wegwerphandschoenen. Zie voor meer informatie:
  -
  Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis.
  -
  LCI-richtlijn algemene preventieve maatregelen voor meer informatie over het gebruik van mondkapjes.
  -
  Veelgestelde vragen over het gebruik van PBM’s.
 2. Plan de zwangere aan het eind van het spreekuur in.
 3. Reinig na afloop de echoknop, tafel en de deurklinken. 

Ook in dit geval zijn naast de specifieke maatregelen de algemene hygiënemaatregelen in de gezondheidszorg van toepassing. Daarnaast gelden de adviezen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.

Moet ik tussendoor de beschermende kleding wisselen?

Heeft u meerdere afspraken achter elkaar met zwangeren met klachten, het coronavirus of in quarantaine? Dan geldt voor de beschermende kleding na iedere afspraak:

 • Handschoenen: weggooien.
 • Schort: weggooien.
 • Bril: mag langdurig gebruikt worden, maar moet (na de dienst) gereinigd worden met alcohol.  Zie de richtlijnen van het LCI
 • Chirurgisch mondneusmasker type IIR: mag tot 3 uur aaneengesloten gebruikt worden.

PBM aanvragen

Zorginstellingen en zorgprofessionals kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus aanvragen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH verzorgt de distributie van de ingekochte middelen naar alle zorgsectoren. Kijk voor meer informatie op Persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen bij het LCH.

Gezondheidscheck echoscopist

De gezondheidscheck geldt ook voor echoscopisten.

Gezondheidscheck echoscopist

De gezondheidscheck geldt ook voor echoscopisten.

Coronatest

Iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Zorgmedewerkers krijgen tijdelijk prioriteit bij coronatesten.

Quarantaine

Zorgmedewerkers volgen in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland: tijdens quarantaine blijf je thuis. Alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen op quarantaine/thuisblijf maatregelen voor zorgmedewerkers. De instelling/werkgever formuleert criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering wel kunnen werken met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Instellingen/werkgevers kunnen dit doen in overleg met de arbodienst/bedrijfsarts, verantwoordelijke voor de infectiepreventie en eventueel de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst . De instelling/werkgever draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid.

Indien een medewerker vragen heeft over dit beleid, een wel/niet te maken uitzondering of zijn medische situatie (ook in het licht van de noodzaak te werken met PBM), heeft deze de mogelijkheid om contact op te nemen met een arbodienst/bedrijfsarts of eventueel de GGD voor een onafhankelijk advies.

Kijk voor meer informatie op Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis of (en zo ja: hoe) de echoscopist mag komen werken.

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)

De adviezen baseren zich op de meest recente literatuur. LCI (onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een team dat continu de (internationale) literatuur en ontwikkelingen bijhoudt, analyseert en beoordeelt op kwaliteit. Op basis daarvan zijn de Nederlandse landelijke richtlijnen gemaakt. Ook voor andere zorgonderdelen zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en gehandicaptenzorg (waar ook veel direct contact plaatsvindt) wordt dit beleid geadviseerd.