Zo brengt u www.pns.nl onder de aandacht:

Wijs de zwangere op de website:

  • Voorafgaand aan het counselingsgesprek.
  • Tijdens het counselingsgesprek.
  • Na afloop van het counselingsgesprek.