Counseling

De zorgverzekering betaalt voor de zwangere de kosten van het counselingsgesprek, dit gaat niet ten koste van haar eigen risico. Voor de screeningsonderzoeken zelf moet zwangere soms wel betalen. Raad de zwangere daarom altijd aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar.

Ja, dat moet. Feit is wel dat nog maar weinig zwangeren kiezen voor de combinatietest. Het is daarom niet nodig om heel uitgebreid bij deze screeningsmethode stil te staan. Als het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit dat de combinatietest uit het aanbod verdwijnt, zullen we counselors hierover tijdig informeren. 

Het tarief wordt hoger en de tijd neemt toe. Meer details hierover - en tips over hoe u de counseling kunt organiseren - worden later bekend gemaakt in de nieuwsbrieven en op www.pns.nl.

Het kan zijn dat de verloskundig zorgverlener zelf nog een deel van de counseling moet doen. Dat hangt af van de indicatie die een zwangere heeft. Dit zijn de mogelijke scenario’s:

 • Indicatie voor GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 1 in eerste én tweede trimester?
  Counsel over NIPTniet-invasieve prenatale test (indien zwangere dit wil). Counseling over de GUO’s vindt plaats in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek.
 • SEOstructureel echoscopisch onderzoek in eerste trimester en indicatie GUO type 1 in tweede trimester?
  Counsel over eerste trimester SEO én NIPT (indien de zwangere meer wil weten over deze onderzoeken). Counseling over de GUO type 1 in het tweede trimester vindt plaats in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek.
 • Geen GUO type 1 indicatie?
  Counsel over het eerste en tweede trimester SEO en de NIPT (indien de zwangere meer wil weten over deze onderzoeken).
 • Zwangere heeft GUO 1 indicatie, maar wil een SEO?
  Counsel over het SEO (in het eerste of tweede trimester).

Zie ook de Kwaliteitseisen eerste trimester SEO Inclusief kwaliteitsstandaard.

Ja zeker, de zwangere mag een vaginale echo altijd weigeren. Het weigeren van de vaginale echo wordt vastgelegd in het echoverslag.  Voor alle duidelijkheid: in eerste instantie vindt het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek altijd abdominaal plaats.

Nee, de Regionale Centra regelen alleen de uitbetaling van de kosten van de uitvoering van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek door de echoscopist. De manier waarop de counseling wordt uitbetaald blijft voorlopig hetzelfde (via de zorgverzekering).

Aanvragen eerste trimester SEO

De counselor vraagt het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek digitaal aan. Dat kan op twee manieren:

 1. Aanvraag vanuit het eigen bronsysteem (Astraia, ChipSoft, Epic, Mosos, Onatal, Orfeus of Vrumun).
  Aanvragen worden door het bronsysteem naar Peridos gestuurd. De leveranciers van de bronsystemen werken aan de benodigde aanpassingen.
 2. Aanvraag vanuit Peridos

Kan de aanvraag niet vanuit het eigen bronsysteem gedaan worden? Dan kan de aanvraag direct in Peridos plaatsvinden.
Let op! Voor zwangeren zonder BSNBurger Service Nummer vindt de aanvraag van het eerste trimester SEO altijd plaats via Peridos. Peridos maakt voor een zwangere zonder BSN een unieke Peridoscode aan die de counselor meegeeft aan de zwangere.

Dat kan. De counselor kan alle gegevens in het bronsysteem of in Peridos klaarzetten en later de aanvullende gegevens toevoegen en de aanvraag verzenden.

Nee, niet helemaal. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek aanvragen kan naar verwachting straks via het bronsysteem en hoeft dan dus niet via Peridos te verlopen.
De aanvraag van de NIPTniet-invasieve prenatale test verloopt altijd via Peridos:

 • voor het eerste trimester SEO hoeft de verloskundig zorgverlener niets uit te printen voor de zwangere, de echoscopist kan de aanvraag namelijk bekijken in Peridos.
 • voor de NIPT print de verloskundig zorgverlener de aanvraag wel uit.

Voor de uitslag geldt:

 • de verloskundig zorgverlener van het eerste trimester SEO krijgt de uitslag níet teruggekoppeld via Peridos.
 • bij de NIPT wél.

Zwangeren zonder BSN

Dat kan. Ook zwangeren zonder BSNBurger Service Nummer of Nederlandse zorgverzekering kunnen kiezen voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Wel is het een voorwaarde dat de zwangere verloskundige zorg krijgt in Nederland. Deze regeling geldt overigens niet voor de NIPTniet-invasieve prenatale test .

Periode uitvoering

Nee, dat is niet zo. Als de zwangerschap richting 14 weken gaat, wordt de beoordeling vaak lastiger vanwege de ligging van het kind in de uterus. Het heeft dan ook de voorkeur om het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek rond 13 weken zwangerschap uit te voeren en in ieder geval tussen de 12+3 en de 14+3 weken.

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek mag worden uitgevoerd tussen 12+3 en 14+3 en bij hoge uitzondering 2 dagen eerder of later. Als de zwangerschap daarna wordt vastgesteld, kan zij geen eerste trimester SEO meer laten uitvoeren. Zij kan in dat geval vanaf 18 weken een tweede trimester SEO laten doen.

Kwaliteitsstandaard/protocol (voor echoscopisten)

Het is niet de bedoeling om aan de hand van de metingen bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek de termijn bij te stellen.

De volledige biometrie moet worden gemeten bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek , met uitzondering van de BPD. Hiermee kunnen onder andere opvallende wanverhoudingen (zoals bijvoorbeeld ‘grote HC, kleine AC’) worden opgespoord. Let op: de biometrie is onderdeel van de wetenschappelijke studie. Dit zal inzicht geven in de betrouwbaarheid van de metingen bij deze termijn.

De echoscopist doet geen uitspraak over het geslacht. Het beoordelen van het geslacht is geen onderdeel van de Kwaliteitsstandaard. Daarnaast is de betrouwbaarheid bij deze termijn nog onvoldoende. Bovendien kan zo’n uitspraak leiden tot ongewenst gedrag waarbij de zwangere het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek zo laat mogelijk laat uitvoeren. 

De NTNekplooimeting -meting is bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek   altijd noodzakelijk, het is een onderdeel van het protocol.
Meet de NT dus standaard. Bij het zogenoemde ‘eyeballing’ (meten ‘op het oog’) kan een vergroting van de NT mogelijk gemist worden. Daarom is afgesproken standaard te meten.

 

De NTNekplooimeting -meting is onderdeel van het protocol en deze wordt standaard gemeten. Zwangeren kunnen er niet voor kiezen, géén NT-meting te doen. De nek, en daarmee de NT, staat altijd op een beeld dat gemaakt moet worden om de andere structuren die genoemd staan in de Kwaliteitsstandaard te bekijken.

Houd in dit soort gevallen het aantal mm aan als graadmeter voor een eventuele verwijzing. Een NTNekplooimeting kleiner dan 3,5 mm is dus geen reden voor verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Ze zijn allebei belangrijk voor een goede beoordeling. Echoscopie is een dynamisch proces. Het ongeboren kind wordt vanuit verschillende vlakken bekeken. Voor het logboek moet u de doorsneden aanhouden die zijn vastgelegd in de kwaliteitsbeoordeling. Maar dat mag u er niet van weerhouden het kind ook te bekijken in andere doorsneden. Ook die geven u namelijk veel informatie.

Dit mag in vier plaatjes:
•    Twee opnamen van de beoordeling arm en hand rechts en arm en hand links. Alle lange
pijpbeenderen moeten zichtbaar zijn.  
•    Twee opnamen van de beoordeling been en voet rechts en been en voet links. Alle lange
pijpbeenderen moeten zichtbaar zijn.
Belangrijk: ‘rechts’ en ‘links’ annoteren.

Nee, dat hoeft niet. Als het ‘doorlopen’ van de huid maar goed te zien is. Met de rug ‘boven’ zal dit makkelijker zijn, maar het kan ook op een andere manier.

Nee, er wordt bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek niet naar de wervels van de wervelkolom gekeken. Er wordt alleen gekeken of de huid ‘doorloopt’.

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek heeft niet als doel om te beoordelen of er een schisis is. Wel wordt gekeken naar het profiel van het kind. Soms is daarbij heel duidelijk een schisis of micrognatie zichtbaar. Verwijs in dat geval naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

De nieren hoeven niet te worden beoordeeld. Deze zijn vaak moeilijk te beoordelen bij deze termijn. In sommige gevallen kan echter wel direct iets opvallends of afwijkends aan de nieren worden opgemerkt. Dan wordt de zwangere verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Verwijzen hoeft niet bij een vermoeden op een nieragenesie. De nieren worden bij het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek beoordeeld.

Maagvulling is (bijna) altijd zichtbaar. Als er toch geen maagvulling te zien is, registreert de echoscopist dat, maar dit is geen reden voor verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

De echoscopist dient de placenta te bekijken, maar de lokalisatie is geen reden om te verwijzen. Er dient wel een afwijkende placenta te worden geregistreerd als er bijvoorbeeld sprake is van een molazwangerschap of een tumor in de placenta. Maar niet omdat de lokalisatie afwijkend is.

De extremiteiten kunnen lastig in beeld te brengen zijn bij deze termijn. De femurlengte hoeft niet horizontaal te worden gemeten. Zorg voor voldoende vergroting: met behoud van de scherpte van het beeld. 

Het aantal navelstrengvaten hoeft niet te worden beoordeeld. Bij deze termijn kan makkelijk de indruk gewekt worden dat het er maar twee zijn, terwijl dat niet zo is. Dat kan dus snel (en mogelijk onnodig) leiden tot ongerustheid bij de zwangere. Vandaar dat beoordelen niet hoeft.

De echoscopist dient alleen te kijken naar de aanwezigheid van de handen en de voeten. Wel is een afwijkende stand van de voeten soms heel duidelijk te zien. In dat geval verwijst de echoscopist naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Omdat een vroege diagnose later ook weer gecorrigeerd kan worden, is de stand van de handen en voeten geen onderdeel van het protocol. Bij het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt er wel naar gekeken.

Tot een CRLcrown-rump-length van 45mm kan een omfalocele nog fysiologisch zijn. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt verricht bij een termijn die daarboven valt. Dus in principe is er geen sprake van een fysiologische omfalocele. Daarom verwijst de echoscopist bij een zichtbare omfalocele altijd naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Vingers tellen hoeft niet, maar een polydactylie kan wel opvallen. Bied de zwangere in dat geval vervolgonderzoek aan in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Probeer het onderzoek in elk geval zo goed mogelijk abdominaal af te ronden, als de zwangere een vaginale echo weigert. Geef bij onvoldoende beeldvorming het volgende aan:

 • Dat niet alles zichtbaar was en waarom het niet zichtbaar was (bijvoorbeeld: de foetus ligt ongunstig).
 • Welke organen of structuren niet zijn gezien.
 • Dat er op dat moment geen aanwijzingen zijn om een afwijking te vermoeden.
 • Dat bij de 20 wekenecho opnieuw gekeken kan worden.

Nee, dat is geen reden om te verwijzen, tenzij de echoscopist een aanwijzing heeft voor een afwijking of twijfelt of er aanwijzing is voor een afwijking. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt niet herhaald. De zwangere heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan het tweede trimester SEO.

Echoscopie is veilig voor de foetus. Wel is het belangrijk dat het onderzoek beperkt blijft tot wat medisch echt noodzakelijk is. Dit geldt met name voor het gebruik van color Doppler. Bij color Doppler komt energie vrij (hoewel minder energie dan bij pulsed Doppler). Vanaf 12 weken is de vruchtzak zo groot dat het warmte-effect minder speelt. Door in het eerste trimester color Doppler te gebruiken, is het mogelijk het hart van de foetus beter te beoordelen (de vulling van beide kamers is aan te tonen). Voor een veilig gebruik van ultrageluid in de zwangerschap moeten de TI (thermal index) en de MI (mechanical Index) wel beide ≤1 blijven. De meeste echo-apparaten zijn al geprogrammeerd om deze waardes in de veilige zone te houden.

Uitvoering eerste trimester SEO

Ja, alle echoscopisten met een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek (dus: alle echoscopisten die een eerste trimester SEO mogen uitvoeren) moeten 3 tot 6 maanden na de start een logboek inleveren. Hierover wordt u later via het Regionaal Centrum geïnformeerd.

Nee, dat hoeft niet. U mag ook een keuze maken. Het heeft wel de voorkeur dat u beide doet. En het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt ingevoerd in onderzoekssetting, dus het maakt de komende jaren geen onderdeel uit van de reguliere screeningonderzoek . Mogelijk wilt u daarom wel aan de kwaliteitseisen van het tweede trimester SEO blijven voldoen. Als u ervoor kiest om beide uit te voeren, dient u vanzelfsprekend ook te voldoen aan de kwaliteitseisen voor het eerste en tweede trimester SEO (waaronder de aantallen te verrichten SEO’s).

Ja, u bent niet verplicht ook het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek   te doen

Nee dat mag niet. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek mag uitsluitend worden uitgevoerd door een echoscopist die de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist heeft afgerond en een kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum.

Het eerste en tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek vervangen elkaar niet. De onderzoeken lijken veel op elkaar, maar het gaat hier om twee afzonderlijke echo’s op heel verschillende momenten in de zwangerschap. De zwangere is nergens toe verplicht en kan kiezen voor één van de twee echo’s, beide echo’s of geen echo. Ook belangrijk: alleen het eerste trimester SEO wordt uitgevoerd in het kader van de IMITAS studie.

Nee. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt niet herhaald. Wijs de zwangere erop dat ze een tweede trimester SEO kan laten uitvoeren. Stuur de zwangere bij twijfel wel door naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Zwangeren met een hoge BMIBody Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. kunnen deelnemen aan het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Soms is de beeldvorming abdominaal onverwacht goed. Maar de kans bestaat dat bij zwangeren met een hoog BMI vaker een vaginale echo moet worden aangeboden. Een vaginale beoordeling van de foetale anatomie levert bij zwangeren met morbide obesitas bij 13 weken soms meer op dan bij 20 weken.

Geef dan bij de conclusie aan dat het onderzoek incompleet is. En vermeld welke structuren niet te beoordelen waren (dus: ‘niet beoordeelbaar’, bijvoorbeeld door de ligging van het kind). Als u wegens tijdgebrek een structuur niet hebt kunnen beoordelen, vult u in ‘niet beoordeeld’. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt niet herhaald, u biedt de zwangere geen vervolgonderzoek aan. U verwijst alleen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek als u een afwijking vermoedt of daarover twijfelt.

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek is vergunningsplichting in het kader van de WBO (Wet op het Bevolkingsonderzoek). Dat betekent dat een eerste trimester SEO niet mag worden uitgevoerd vóór 1 september 2021.  Ook niet tegen betaling.

In eerste instantie wordt het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek abdominaal uitgevoerd. Mocht de echoscopist de te beoordelen structuren niet goed in beeld kunnen brengen, kan deze de zwangere voorstellen een vaginale echo te doen. Wees daar niet terughoudend in. Als de zwangere geen bezwaar heeft tegen een vaginale echo, kan de echoscopist deze uitvoeren. Neem daarbij wel de voorwaarden op grond van de Wet BIG in acht. De vaginale echo is namelijk een voorbehouden handeling.

Het heeft de voorkeur om de onderzoeken in hetzelfde echocentrum uit te laten voeren. Maar dat is niet verplicht.

Nee, de verwijzer kan de uitslag niet zien in Peridos.

Termijnecho en eerste trimester SEO

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek (in onderzoekssetting) wordt toegevoegd aan het reguliere aanbod van echo’s in de zwangerschap en van onderzoeken binnen de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . De termijnecho blijft dus bestaan. Wel is één van de doelen van de wetenschappelijke IMITAS studie naar het eerste trimester SEO om te onderzoeken wat de gevolgen van deze echo zijn voor de termijnecho, de NIPTniet-invasieve prenatale test en de 20 wekenecho.

De termijnecho is niet bedoeld om ook prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek uit te voeren: maar als de echoscopist ‘per ongeluk’ bij een termijnecho ziet dat sprake is van een congenitale afwijking dan dient de zwangere hierover te worden geïnformeerd. Als de zwangere dat wil, kan ze worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Het is dan dus niet nodig te wachten tot het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek .

NIPT en eerste trimester SEO

Op het moment dat het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere.  Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Wilde de zwangere mee doen aan de NIPTniet-invasieve prenatale test , maar heeft ze op dat moment nog geen bloed laten prikken? Dan wordt de aanvraag voor de NIPT ingetrokken door de counselor.

Op het moment dat de NIPTniet-invasieve prenatale test afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Heeft de zwangere al een eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek gepland? Dan zegt de counselor deze afspraak af.

Nee, dat hoeft niet. Als de zwangere bloed heeft laten prikken voor de NIPTniet-invasieve prenatale test en de uitslag nog niet binnen heeft, mag de echoscopist het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek gewoon uitvoeren. De NIPT uitslag is geen voorwaarde voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO.

Nee, dan wordt de NIPTniet-invasieve prenatale test doorgezet. Alleen als de zwangere nog géén bloed heeft afgenomen, wordt de aanvraag voor de NIPT teruggetrokken en vertelt de verloskundig zorgverlener de zwangere dat zij geen bloed voor de NIPT hoeft te prikken. Bij het counselingsgesprek is het handig de zwangere erop te wijzen altijd zo laat mogelijk te betalen voor de NIPT. Dan hoeven er zo min mogelijk terugbetalingen gedaan te worden. 

Combinatietest en eerste trimester SEO

Ja dat klopt, bij een afwijkende combinatietest kan de zwangere niet meer meedoen aan het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . En bij een afwijkend eerste trimester SEO kan de zwangere niet meer meedoen aan de combinatietest. Als na een GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 2 geen aanwijzingen voor een afwijking worden gevonden, kan de zwangere wel gebruikmaken van de combinatietest.

Nee, het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek en de combinatietest moeten altijd gescheiden worden aangeboden. Het zijn twee verschillende onderzoeken, gericht op andere aandoeningen en afwijkingen. Dat moet voor de zwangere ook duidelijk zijn. Het is daarom niet mogelijk om de onderzoeken gecombineerd aan te bieden en de landelijk vastgestelde prijs aan te passen. Overigens wordt de combinatietest op dit moment nog maar heel weinig uitgevoerd.

Als de zwangere bewust voor beide onderzoeken kiest, mág je de combinatietest en het eerste trimester SEO direct achter elkaar inplannen (tegen de landelijk vastgestelde prijzen). Maar dit betekent wel dat de combinatietest áltijd door een bevoegde NTNekplooimeting -echoscopist moet worden gedaan en het eerste trimester SEO door een echoscopist die opgeleid is tot eerste trimester SEO-echoscopist. De NT-meting binnen het eerste trimester SEO dient een ander doel. Er vindt geen kwaliteitsbeoordeling op plaats en er hangt geen berekening aan vast. Ook in die zin gaat het hier dus echt om heel andere onderzoeken.

Registratie eerste trimester SEO

Soms lukt het bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek niet om het hele protocol te doorlopen en alles goed in beeld te brengen. De echoscopist moet dan in het dossier toelichten waardoor dat komt. Er zijn twee mogelijkheden:

-    Structuur niet beoordeelbaar. Dat wil zeggen: ik heb geprobeerd er naar te kijken, maar het is niet gelukt om het goed in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door de ligging van het kind of obesitas van de zwangere.
-    Structuur niet beoordeeld. Dat wil zeggen: ik heb er niet naar gekeken. Dit zal zelden voorkomen (bijvoorbeeld als de zwangere met spoed weg moet en het onderzoek niet geheel afgerond kan worden ). Let op: het uitgangspunt is natuurlijk dat alles conform de kwaliteitseisen goed wordt bekeken.

In beide gevallen hoeft het eerste trimester SEO niet herhaald te worden. Maar als de echoscopist een aanwijzing heeft voor een afwijking of daarover twijfelt, wordt de zwangere verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Beide termen worden gebruikt bij het beoordelen van structuren. Lukt het de echoscopist om de een of andere reden niet om het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek compleet uit te voeren? Vraag de zwangere dan om even rond te lopen en probeer het nog eens. Of bied een vaginale echo aan.

 • Als de betreffende structuur dan nog steeds niet te beoordelen is, vermeld dan: ‘structuur niet beoordeelbaar’.
 • Als het om bepaalde redenen niet mogelijk is om het hele echo-onderzoek conform de kwaliteitseisen af te ronden (en dus naar alle structuren te kijken), vermeld dan: 'niet beoordeeld' bij alle niet beoordeelde structuren. Dit zal zelden of nooit voorkomen.

In het protocol is bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek het volgende afgesproken:
-    Bij het beoordelen van afzonderlijke structuren spreken we van ‘niet beoordeelbaar’ of ‘niet-beoordeeld’. Gebruik bij de beoordeling van structuren dus nooit de term ‘incompleet onderzoek’.
-    De term ‘incompleet onderzoek’ kan alleen een eindconclusie zijn van het hele onderzoek: als meerdere structuren niet ‘beoordeelbaar’ of ‘niet beoordeeld’ zijn.

Een ‘incompleet onderzoek’ is geen reden om de zwangere te verwijzen of om het eerste trimester SEO te herhalen. Alleen als de echoscopist een aanwijzing heeft voor een afwijking of daarover twijfelt, wordt de zwangere verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

De stelregel is altijd: probeer in principe altijd het hele protocol af te ronden. Ook na het zien van een sterke aanwijzing voor een afwijking. Lukt dat om de een of andere toch niet? Zet dan bij alle structuren waar niet meer naar gekeken is: ‘niet beoordeeld’. Zijn sommige structuren nog wel bekeken, maar lukte het niet om ze goed te beoordelen? Noteer dan ‘niet beoordeelbaar’. Zet bij de eindconclusie ‘verdenking afwijking’. Verwijs de zwangere in dit geval naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek omdat er een aanwijzing is voor een afwijking.

De echoscopist voert het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek uit en legt alles vast in het brondossier:

 • De bevindingen voor alle structuren.
 • De methode van het eerste trimester SEO, de conclusie en het advies.

Vervolgens verstuurt de echoscopist de uitslag:

 • Vanuit het bronsysteem naar Peridos (minimaal tweewekelijks).
 • Via de reguliere weg, zoals ook bij het tweede trimester SEO, naar de verwijzer.

Tarief en betaling

Het tarief bedraagt € 110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten. Het tarief is vastgesteld in samenwerking met de  Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland ), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen )  en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ) .

Kijk voor de opbouw van het tarief onder het uitklapblok 'tarief' op deze pagina.

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt betaald vanuit de Rijksbegroting. De betaling verloopt vanuit het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, via de Regionale Centra, naar de echocentra. Voor de zwangere zijn er geen kosten verbonden aan het eerste trimester SEO.

GUO en vervolgonderzoek

Dat mag, maar als een zwangere met een indicatie voor een GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 1 in het eerste trimester toch bij de eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist komt, dan dient deze de zwangere erop te wijzen dat zij (mogelijk) in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek moet worden gezien. De echoscopist moet de zwangere er ook op wijzen dat een eerste trimester SEO niet gelijkwaardig is aan een GUO type 1. Kiest de zwangere voor een eerste trimester SEO? Leg deze afwijkende gang van zaken en de gegeven voorlichting dan, met toelichting van reden, vast in het dossier. Vermeld dit ook in het dossier, in geval van verwijzing.

Toestemmingsformulier IMITAS studie

Een zwangere kan alleen deelnemen aan het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek , als zij meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Daarvoor moet zij bij de counselor een toestemmingsformulier tekenen. Het toestemmingsformulier komt beschikbaar op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo en via de bronsystemen en Peridos. Wil een zwangere deelnemen aan de NIPTniet-invasieve prenatale test ? Dan tekent zij daarvoor een apart toestemmingsformulier.

De counselor bewaart het toestemmingsformulier 20 jaar. Dat kan op papier of (liefst) digitaal. De bewaartermijn van 20 jaar voor medische dossiers is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De counselor geeft in Peridos aan of de zwangere toestemming heeft gegeven. De echoscopist ziet dus niet het toestemmingsformulier, maar alleen dat er toestemming is gegeven.

Rechten zwangere

Capaciteit

Als u door de komst van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek in uw echopraktijk of counselingspraktijk problemen met de capaciteit verwacht, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw Regionaal Centrum.

Voor een goede kwaliteit van de uitvoering is het belangrijk dat de echoscopist de echo’s minimaal een aantal keren uitvoert en daarmee voldoet aan de gestelde minimum aantallen. Neem contact op met uw Regionale Centrum als u het vermoeden heeft dat u de verplichte aantallen niet haalt.

Informatiematerialen

De nieuwe informatiekaart zit in de informatiemap over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek die te bestellen is via de webshop op www.pns.nl/professionals. Maar let op: de informatiekaart is pas te gebruiken vanaf 1 augustus 2021 als gestart kan worden met het counselen over het eerste trimester SEO. Vanaf juni is de vernieuwde informatiekaart los te bestellen in de webshop.

Nee, de informatiemap is gemaakt om counselors en echoscopisten te ondersteunen bij de theoretische scholing over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . De map wordt niet later in het jaar geactualiseerd. Wel zal de informatiekaart – bedoeld om in te zetten bij het counselingsgesprek – opnieuw gedrukt worden. Vanaf juni is die bij te bestellen. Zodra dat kan zal dit via de nieuwsbrieven en op www.pns.nl worden gecommuniceerd.

Er komen twee nieuwe, geactualiseerde folders:

 • De 13 wekenecho en 20 wekenecho. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen.
 • De NIPTniet-invasieve prenatale test en combinatietest. Onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom.

Zodra deze beschikbaar zijn wordt dat gecommuniceerd via de nieuwsbrieven en op www.pns.nl. Dat is naar verwachting in juni of juli. Houd daar bij het bestellen van de huidige folders rekening mee.

De gedrukte folders zijn in het Nederlands. Op www.pns.nl verschijnen vertalingen van de folders in het Engels, Arabisch, Turks en Pools.

Updates

Professionals die een kwaliteitsovereenkomst hebben met een Regionaal Centrum worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Actuele informatie vindt u ook op deze website.

Bijscholing