In deze monitorrapportages worden gegevens van het prenataletijdens de zwangerschap screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek over de jaren 2008 - 2019 gepresenteerd.

Sinds 2016 worden er twee monitors uitgebracht, een professionalsmonitor en een publieksmonitor. De monitors zijn uitgevoerd door IQHealthcare en zijn gebaseerd op de landelijke database Peridos.

IQHealthcare heeft deze monitors uitgevoerd in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ). Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.