Binnen het programma prenatale screening zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de screeningstesten en de opleidingen. De kwaliteitseisen zijn per professionele doelgroep gegroepeerd.