Ter introductie van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek worden counselors en echoscopisten geschoold. De scholing vindt plaats in de periode maart tot en met juni 2021. Hieronder een overzicht van de scholing die wordt ontwikkeld.

​Counselors

De verplichte scholing voor counselors bestaat uit:

  • Een online theoriebijeenkomst (kosteloos), georganiseerd door de Regionale Centra.
  • Een e-learning + toets (kosteloos).

 

Echoscopisten

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek is een nieuw onderzoek binnen de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . Daarom moeten echoscopisten een opleiding volgen, specifiek gericht op het eerste trimester SEO. De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

  • Een online theoriebijeenkomst (kosteloos), georganiseerd door de Regionale Centra + toets (kosteloos), georganiseerd door de SEO-opleidingen.
  • Een vaardigheidstraining (tegen betaling), georganiseerd door de SEO-opleidingen.

Welke onderdelen de echoscopist volgt, hangt af van de deskundigheid en ervaring:

 

1 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO- én ervaren NTNekplooimeting -echoscopist’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum en op dat moment voldaan aan alle NT-kwaliteitseisen, én bij de start van de opleiding als SEO-echoscopist een contract met een RC, >500 verrichte SEO’s én minimaal eenmaal geaudit.
Let op: deze definitie voor “ervaren SEO-echoscopist” wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de SEO-echoscopist 2 jaar ervaring heeft.

2 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO-echoscopist’ verstaan: bij de start van de opleiding als SEO-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum, > 500 verrichte SEO’s én minimaal eenmaal geaudit.
Let op: deze definitie voor “ervaren SEO-echoscopist” wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de SEO-echoscopist 2 jaar ervaring heeft.

3 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘NT-echoscopist’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum en op dat moment voldaan aan alle NT-kwaliteitseisen.

4 Het volgen van de vaardigheidstraining is afhankelijk van de eventuele ervaring met GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek ’s in het eerste trimester. Overleg met het Regionaal Centrum.

Daarnaast dienen ná de start van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting, door alle eerste trimester SEO-echoscopisten binnen 3 tot 6 maanden na de start logboeken aangeleverd te worden.