Ter introductie van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek worden counselors en echoscopisten geschoold. De scholing vindt plaats in de periode maart tot en met juni 2021. Hieronder een overzicht van de scholing die wordt ontwikkeld.

Bijscholing counselors

De verplichte bijscholing voor counselors bestaat uit:

 • Het algemene theoriewebinar is op 15 maart 2021 van 14.30 tot 17.00 uur (of eventueel on demand). Georganiseerd door de Regionale Centra.
 • Een e-learning + toets (kosteloos). De e-learning en de toets staan vanaf 15 maart online. U moet de toets uiterlijk 31 mei hebben afgerond.

 

Opleiding eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist

De opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit:

 • Het algemene theoriewebinar op 15 maart 2021 van 14.30 tot 17.00 uur (of eventueel on demand). Georganiseerd door de Regionale Centra.
 • Het verdiepende theoriewebinar op 22 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 uur of op 29 maart 2021 van 19.00 tot 21.00 uur. Georganiseerd door de Regionale Centra.
 • Een digitale theorietoets. Georganiseerd door de SEO-opleidingen.
 • Een vaardigheidstraining. Georganiseerd door de SEO-opleidingen.

Welke onderdelen de echoscopist volgt, hangt af van de deskundigheid en ervaring.

Toelatingsvoorwaarden opleiding eerste trimester SEO-echoscopist

Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen dan gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Zie de tabel hieronder. Een belangrijke voorwaarde is dat de echoscopist ten minste 500 tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek ’s heeft uitgevoerd. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021. Voor een groot deel van de echoscopisten is nu al bekend dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. De Regionale Centra streven ernaar om hen in december 2020 hierover te informeren. 

       
                                                                                                           Theorie                   Vaardigheidstraining
       
Ervaren SEO en ervaren NTNekplooimeting -echoscopist 1                    ja Niet verplicht. Evt. naar eigen behoefte
Ervaren SEO echoscopist 2 ja                                 ja
NT- echoscopist 3 ja                                 ja
GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek -echoscopist die ook SEO-echoscopist is 4 ja  In overleg met RC
GUO-echoscopist die ook NT-gecertificeerd is 3 ja Niet verplicht. Evt. naar eigen behoefte
Basisechoscopist en startende SEO-echoscopist
(<500 verrichtingen)
  Uitgesloten van deelname

1 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO- én ervaren NT -echoscopist’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum en op dat moment voldaan aan alle NT-kwaliteitseisen, én bij de start van de opleiding als SEO-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum, >500 verrichte SEO’s én minimaal eenmaal geaudit.
Let op: deze definitie voor ‘ervaren SEO-echoscopist’ wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de SEO-echoscopist 2 jaar ervaring heeft.

2 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO-echoscopist’ verstaan: bij de start van de opleiding als SEO-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum, > 500 verrichte SEO’s én minimaal eenmaal geaudit.
Let op: deze definitie voor ‘ervaren SEO-echoscopist’ wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de SEO-echoscopist 2 jaar ervaring heeft.

3 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘NT-echoscopist’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum en op dat moment voldaan aan alle NT-kwaliteitseisen.

4 Het volgen van de vaardigheidstraining is afhankelijk van de eventuele ervaring met GUO’s in het eerste trimester. Overleg met het Regionaal Centrum.

Daarnaast dienen ná de start van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting, door alle eerste trimester SEO-echoscopisten binnen 3 tot 6 maanden na de start logboeken aangeleverd te worden.

Certificaat eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -opleiding

De echoscopisten die alle voor hen verplichte opleidingsonderdelen met goed gevolg hebben doorlopen, krijgen van de opleidingen een certificaat. Met dit certificaat kunnen zij een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO aanvragen bij het Regionaal Centrum in de regio waar ze werken. Daarna kan het Regionaal Centrum de rol hiervoor activeren op de datum dat de echoscopist start met de uitvoering van de  eerste trimester SEO’s in het betreffende echocentrum.

Kosten

Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstrainingen wel. De opleidingen verwachten dat de kosten van de vaardigheidstraining rond de € 650,- bedragen. Op korte termijn wordt dit bedrag exact vastgesteld en vervolgens bekendgemaakt via de Regionale Centra.

Informatiematerialen

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek , samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . De informatiematerialen kunnen kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten.

Meer informatie over de onderdelen van de (bij)scholing

Webinar theorie

Het algemene theoriewebinar 15 maart: theorie (counselors en echoscopisten)

Op 15 maart 2021 wordt een gezamenlijke algemene theoretische bijscholing georganiseerd (via een webinar) voor alle counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Tijdens deze scholing komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO
 • Informatie over de wetenschappelijk studie
 • Counseling over het eerste trimester SEO
 • Praktische informatie over het aanvragen en de uitslag van het eerste trimester SEO

Het algemene theoriewebinar  wordt op 15 maart van 14.30 tot 17.00 uur één keer live aangeboden. Daarna is het webinar on demand (terug) te kijken en is registratie mogelijk. Deelname aan dit webinar is verplicht voor counselors en echoscopisten. 

Webinar verdieping (echoscopisten)

Het verdiepende webinar 22 maart of 29 maart: verdieping (echoscopisten)

Voor de opleiding tot eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist dienen echoscopisten - aanvullend op het algemene deel - een tweede webinar te volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering van het eerste trimester SEO en een vragenuur. Deze verdiepende webinars voor echoscopisten zijn alleen live te volgen op maandag 22 maart (van 15.00 – 17.00 uur) of maandag 29 maart 2021 (19.00 – 21.00 uur).
Reserveer deze data daarom alvast in uw agenda!  

 

E-learning incl. toets (counselors)

E-learning (counselors)

Alle counselors volgen naast het algemene theoriewebinar een aparte  e-learning. De e-learning en toets zijn beschikbaar vanaf 15 maart. Counselors moeten de e-learning en toets uiterlijk 31 mei hebben afgerond.

Vaardigheidstraining (echoscopisten)

Vaardigheidstraining (echoscopisten)

Echoscopisten die eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist willen worden en  de vaardigheidstraining moeten volgen (zie toelatingsvoorwaarden), kunnen dat doen in mei en juni 2021. De uitnodiging hiervoor volgt pas op het moment van slagen voor de digitale theorietoets, omdat dit een voorwaarde is voor deelname aan de training. De vaardigheidstrainingen worden aangeboden in:

 • Eindhoven (Fontys Hogescholen)
 • Haarlem (Hogeschool Inholland)
 • Utrecht (UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht)

De echoscopisten die vrijwillig de vaardigheidstraining volgen, krijgen een uitnodiging voor september. Zij kunnen gewoon starten met het verrichten van het eerste trimester SEO vanaf september 2021. Voorwaarden zijn wel: een kwaliteitsovereenkomst met het Regionaal Centrum en een actieve rol in Peridos.

Theorietoets (echoscopisten)

Theorietoets (echoscopisten)

De toetsmomenten voor echoscopisten zijn op:

 • donderdag 8 april om 20.00 uur of
 • maandag 12 april om 20.00 uur

Echoscopisten krijgen na afloop van de webinars een bewijs van deelname. Ook ontvangen echoscopisten van het Regionaal Centrum de link voor het aanmelden voor de theorietoets. Het bewijs van deelname aan de webinars is nodig om mee te kunnen doen aan de toets. U kunt zich vervolgens inschrijven voor de toetsdatum van uw voorkeur. Herkansing op donderdag 22 april 20.00 uur

Logboeken (echoscopisten)

Logboeken (echoscopisten)

Ná de start van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek in onderzoekssetting, dienen alle eerste trimester SEO-echoscopisten binnen 3 tot 6 maanden na de start logboeken aan te leveren.