Ter introductie van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek worden counselors en echoscopisten geschoold. De scholing vindt plaats in de periode maart tot en met juni 2021.

De verplichte bijscholing voor counselors bestaat uit:

 • Het algemene webinar (live 15 maart 2021 of op een later moment on demand (nogmaals) te  kijken).
 • De e-learning + toets (tussen 15 maart en 31 mei).

De scholing voor eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopisten bestaat uit:

 • Het algemene webinar (live 15 maart 2021 of op een later moment on demand  (nogmaals) te kijken).
 • Het verdiepende webinar op 22 maart 2021 óf op 29 maart 2021.
 • De digitale theorietoets.
 • De vaardigheidstraining (indien verplicht, zie toelatingsvoorwaarden).

Zie de studiehandleiding voor meer informatie over de scholing voor echoscopisten.

Welke onderdelen de echoscopist volgt, hangt af van de deskundigheid en ervaring:

Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen dan gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Zie de tabel hieronder. Een belangrijke voorwaarde is dat de echoscopist ten minste 500 tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek ’s heeft uitgevoerd. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021.

Echoscopisten ontvangen uiterlijk begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten volgen. Echoscopisten die (nog) niet voldoen aan de eisen om te mogen starten met de opleiding, kunnen op een later moment instromen. Afhankelijk van het aantal verrichtingen is dat mogelijk nog in 2021. Zij kunnen dan in afstemming met het Regionaal Centrum wel al deelnemen aan bovengenoemde theoretische scholing (webinars en toets).

  Theorie Vaardigheidstraining
Ervaren SEO en ervaren NTNekplooimeting -echoscopist 1                    ja Niet verplicht. Evt. naar eigen behoefte
Ervaren SEO echoscopist 2 ja                                 ja
NT- echoscopist 3 ja                                 ja
GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek -echoscopist die ook SEO-echoscopist is 4 ja  In overleg met RC
GUO-echoscopist die ook NT-gecertificeerd is 3 ja Niet verplicht. Evt. naar eigen behoefte
Basisechoscopist en startende SEO-echoscopist
(<500 verrichtingen)
  Uitgesloten van deelname

1 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO- én ervaren NT -echoscopist’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum en op dat moment voldaan aan alle NT-kwaliteitseisen, én bij de start van de opleiding als SEO-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum, >500 verrichte SEO’s én minimaal eenmaal geaudit.
Let op: deze definitie voor ‘ervaren SEO-echoscopist’ wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de SEO-echoscopist 2 jaar ervaring heeft.

2 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘Ervaren SEO-echoscopist’ verstaan: bij de start van de opleiding als SEO-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum, > 500 verrichte SEO’s én minimaal eenmaal geaudit.
Let op: deze definitie voor ‘ervaren SEO-echoscopist’ wijkt af van de definitie gebruikt in de huidige kwaliteitseisen. Het is dus niet noodzakelijk dat de SEO-echoscopist 2 jaar ervaring heeft.

3 Voor deelname aan deze opleiding wordt onder ‘NT-echoscopist’ verstaan: op of na 1 januari 2017 als NT-echoscopist een contract met een Regionaal Centrum en op dat moment voldaan aan alle NT-kwaliteitseisen.

4 Het volgen van de vaardigheidstraining is afhankelijk van de eventuele ervaring met GUO’s in het eerste trimester. Overleg met het Regionaal Centrum.

Aanbod

Op 15 maart 2021 vond een gezamenlijke algemene theoretische (bij)scholing  plaats (via een live webinar) voor alle counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Dit webinar werd georganiseerd door de Regionale Centra en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek . Tijdens deze scholing kwamen de volgende onderdelen aan bod:

 • Uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO.
 • Informatie over de wetenschappelijk IMITAS studie.
 • Counseling over het eerste trimester SEO.
 • Praktische informatie over het proces van toestemming en aanvragen tot de uitslag en uitbetaling van het eerste trimester SEO.

Het webinar is on demand (terug) te kijken tot  15 september 2021 (ook dan is registratie mogelijk). Deelname is kosteloos.
De presentatie kunt u hier downloaden.

Accreditatie

Voor counselors is accreditatie mogelijk (ook bij terugkijken). Deze is aangevraagd bij de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland , V&VN en ABC1.  

Op maandag 22 maart van 15.00-17.00 uur (optie 1) en maandag 29 maart 2021 van 19.00-21.00 uur (optie 2) werd  specifiek voor echoscopisten en aanvullend op het algemene webinar - een verdiepend webinar georganiseerd over de uitvoering van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Dit webinar werd georganiseerd door de Regionale Centra en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek . Tijdens deze scholing kwamen de volgende onderdelen aan bod:

 • Techniek en beeldvorming in het eerste trimester.
 • Protocol (beoordeling biometrie en foetale anatomie) eerste trimester SEO.
 • Voorbeelden van normaal beeld en afwijkend beeld.
 • Voorbeelden van afwijkingen die zichtbaar zijn rond de dertiende week van de zwangerschap.

Het webinar werd live aangeboden op 22 maart (optie 1) en 29 maart (optie 2). Later terugkijken is alleen mogelijk indien u het webinar op 22 of 29 maart heeft gevolgd. Deelname is kosteloos.

Alle counselors volgen naast het algemene webinar een aparte e-learning. De e-learning wordt afgesloten met een toets. U dient de e-learning en toets uiterlijk 31 mei te hebben afgerond. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Een verplicht onderdeel van de scholing voor echoscopisten is het succesvol afronden van een theorietoets. De theorietoets wordt georganiseerd door de SEOstructureel echoscopisch onderzoek -opleidingen. Echoscopisten die het algemene én verdiepende webinar hebben gevolgd, krijgen van hun Regionaal Centrum een Bewijs van Deelname en de aanmeldlink voor de digitale theorietoets. Het Bewijs van Deelname aan de webinars is nodig voor inschrijving voor de toets.

In de studiehandleiding leest u hoe u zich op de toets kunt voorbereiden.

Het toetsmoment hangt samen met het moment van deelname aan het verdiepende webinar. De indeling is als volgt:

Webinar 22 maart = toets op 8 april
Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar op 22 maart, maken de toets op 8 april van 20.00 tot 21.30 uur. Na deelname aan het verdiepende webinar, ontvangen zij rond 24 maart hun Bewijs van Deelname. Schrijf u na ontvangst van dit bewijs, zo spoedig mogelijk in voor de toets.

Webinar 29 maart = toets op 12 april
Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar op 29 maart, maken de toets op 12 april van 20.00 tot 21.30 uur. Na deelname aan het verdiepende webinar, ontvangen zij rond 1 april hun Bewijs van Deelname. Schrijf u na ontvangst van dit bewijs, zo spoedig mogelijk in voor de toets.

Herkansing
Op 22 april van 20.00 tot 21.30 uur is de mogelijkheid om een herkansing te maken, indien u een onvoldoende hebt behaald.

De vaardigheidstraining wordt georganiseerd door de SEOstructureel echoscopisch onderzoek -opleidingen. Deelname aan deze training hangt af van de deskundigheid en ervaring van de echoscopist. Zie Toelatingsvoorwaarden opleiding eerste trimester SEO-echoscopist.

Indien verplicht

In mei en juni wordt de vaardigheidstraining aangeboden in:

 • Eindhoven (Fontys Hogescholen)
 • Haarlem (Hogeschool InHolland)
 • Utrecht (UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht)

Deze trainingen zijn voor echoscopisten die dit onderdeel verplicht moeten volgen. Voorwaarde voor deelname is slagen voor de digitale theorietoets.

Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het (vaardigheids)onderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Indien vrijwillig

In september wordt de vaardigheidstraining aangeboden in:

 • Eindhoven (Fontys Hogescholen)
 • Haarlem (Hogeschool Inholland)
 • Utrecht (UMC Utrecht)
 • Amsterdam (UMC Amsterdam)

Deze trainingen zijn voor echoscopisten die zelf aangeven dit onderdeel te willen volgen. Echoscopisten kunnen zich hiervoor op een later moment inschrijven. Zonder de training kunnen deze echoscopisten wel al starten met de uitvoering van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting.

Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het (vaardigheids)onderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Ná de start van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek in onderzoekssetting, dienen alle eerste trimester SEO-echoscopisten binnen 3 tot 6 maanden na de start logboeken aan te leveren.

Kosten

Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstrainingen wel. De kosten voor de vaardigheidstraining bedragen € 650. In het tarief  voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek (€ 110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten), is ook een component voor (bij)scholingskosten opgenomen. Echocentra krijgen hiermee indirect opleidingskosten voor hun uitvoerende echoscopisten vergoed.

Informatiematerialen

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek , samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die counselors en echoscopisten moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiemap is momenteel niet te bestellen via de webshop. Wilt u informatiemappen ontvangen? Mail dan naar cvb@rivm.nl. Graag wijzen wij u ook op de digitale versies van de factsheets

 

Kwaliteitsovereenkomsten afsluiten na (bij)scholing


Eerste trimester SEO-echoscopisten

Echoscopisten die alle voor hen verplichte opleidingsonderdelen voor eerste trimester SEO-echoscopie met goed gevolg hebben doorlopen, krijgen van het opleidingsinstituut een certificaat. Met dit certificaat kunnen zij een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO aanvragen bij het Regionaal Centrum.

Counselors

Eind juni gaan de Regionale Centra na wie van de counselors de bijscholing over het eerste trimester SEO heeft afgerond en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen counseling. Dit houdt in: deelname aan het webinar (live of on demand) en de e-learning met toets. Het niet (volledig) hebben gevolgd van het scholingsprogramma of een onvoldoende voor de toets kan consequenties hebben voor de kwaliteitsovereenkomst counseling.