Als counselor ontvang je periodiek een uitnodiging voor van je RC voor deelname aan de toets counselingsvaardigheden. In de toets worden filmfragnemten vertoont. In de toets reageer je op situaties in een film, zoals je dat in het echt ook doet. Je reactie wordt opgenomen met de camera en na afloop beoordeeld door een coach, van wie je een persoonlijke beoordeling krijgt. Wanneer je de toets hebt afgerond, ontvang je binnen tien werkdagen deze persoonlijke beoordeling.

Veelgestelde vragen

Met de introductie van de NIPTniet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest in 2017 heeft de minister aangegeven dat de counseling aan zwangeren complexer is geworden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling werd om die reden verplicht gesteld in de WBO Wet op het bevolkingsonderzoek  vergunning.  De letterlijke tekst in de WBO vergunning, ingegaan per 1 april 2017, luidt:

“De vergunninghouder is - in samenwerking met het CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -  verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling.”
 

Het is ons bekend dat counselingsvaardigheden tijdens de opleiding worden geleerd. De regionale centra hebben vanuit de WBO-vergunning de taak om de kwaliteit te toetsen. Dit gebeurt al meerdere jaren voor de echoscopisten en wordt vanaf 2019 ook ingezet bij counselors. De toets wordt op dit moment formatief (lerend) ingezet. In plaats van de deelnemers af te rekenen op een norm, ontvangen zij een spiegelteruggave. Counselors kunnen zo zien hoe zij de toets gemaakt hebben ten opzichte van hun collega’s.

Er is bewust gekozen voor een online oplossing. Dit stelt ons in staat (a) de gehele sector te bereiken terwijl we hen minimaal belasten en (b) één uniform beoordelingskader te stellen voor iedereen. We zijn ons zeer bewust van de zorgen omtrent privacy en hebben dit daarom zwaarwegend gemaakt in de selectie van een leverancier. Samen met een juridisch adviseur hebben we tijdens de ontwikkeling van deze toets de privacy-voorwaarden besproken. De filmpjes die je als counselor opneemt, worden in de beveiligde omgeving van TrainTool in Nederland opgeslagen. Alleen de coach bekijkt deze filmpjes om de toets te kunnen beoordelen. De coaches geven aan wanneer zij de counselor kennen en daarom niet de aangewezen persoon zijn om te toets te beoordelen.

De opgenomen filmpjes blijven volgens de wettelijke bewaartermijn 6 weken bewaard nadat de licentie van 2 maanden is afgelopen. Dit geeft de counselor de ruimte om eventueel bezwaar te maken. Daarna worden de filmpjes en persoonsgegevens vernietigd. De Regionale Centra hebben geen toegang tot de opgenomen filmpjes. De TrainTool software voldoet aan de strengste eisen voor informatiebeveiliging, is hiervoor gecertificeerd (ISO27001) en voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming algemene verordening gegevensbescherming , die per 25 mei 2018 in werking is getreden.

De coaches van de toets volgen een uitgebreid inwerktraject, waarbij zij zelf de toets maken en een aantal proefbeoordelingen doen. Tijdens de pilot is gekeken hoelang coaches erover doen om één enkele toets te beoordelen. Deze duur is gebruikt om de betaling aan de coaches vast te stellen. Een coördinator controleert periodiek een aantal beoordelingen om de kwaliteit van de beoordelingen te handhaven. Daarnaast vinden er regelmatig afstemmingsbijeenkomsten plaats met alle coaches.

In een projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen, waaronder verloskundigen namens de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , de NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de regionale centra, is lang nagedacht hoe we de counselingsvaardigheden kunnen toetsen. Tijdens dit traject zijn veel verschillende methodes besproken. Het uitgangspunt hierbij is cliënten en counselers zo min mogelijk te belasten. Met de gekozen toets is het mogelijk om per persoon te onderzoeken of vaardigheden aanwezig zijn in simulatievorm, in wisselende combinaties toegepast. Dit geeft een gericht en genuanceerd beeld van de individuele kwaliteit, waar individueel en gericht feedback op gegeven kan worden. In een pilot onder 50 counselors is de toets getest. Uit de pilot is inmiddels bekend geworden dat het meerendeel van de counselors de toets leerzaam vonden en de individuele feedback enorm waarderen.

In een projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen waaronder de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , de NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de regionale centra is de toets ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling is de toets ook besproken in de werkgroep voorlichting & deskundigheidsbevordering, met daarin vertegenwoordigers van de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland , NVOG, VKGNVereniging Klinische Genetica Nederland , Regionale Centra, KNOV, NVKNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde , NHGNederlands Huisartsen Genootschap , VSOPVereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties en het Erfocentrum. Uiteindelijk heeft de Programmacommissie Prenatale screeningonderzoek een positief advies over de toets gegeven.

 Er is geen norm aan verbonden aan de toets wat betekent dat je geen minimumscore hoeft te halen. Wel zal je in de beoordeling het groepsgemiddelde over het totaal en per competentie zien, om te zien hoe je ten opzichte van medecounselors scoort. Deze toets wordt ingezet als leer- en ontwikkelinstrument.

Mocht je onverhoopt op dit moment niet deel kunnen nemen aan de toets neem dan zo snel mogelijk contact op met je RC. Zij kunnen je informatie geven over de consequenties en vervolgstappen.

De methode van Traintool is in vergelijking met andere vormen van kwaliteitsborging als beste naar boven gekomen, zowel in kwaliteit als in tijdsinvestering voor de counselors en coaches. Het is inderdaad een kostbare zaak om de kwaliteit van de counseling door circa 3.000 counselors in Nederland te bevorderen en te borgen. Dit zou efficiënter kunnen als counseling prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek alleen gedaan zou mogen worden door daartoe gespecialiseerde counselors. De counseling is echter laagdrempelig beschikbaar voor zwangeren, namelijk in vrijwel elke verloskundige praktijk en in vrijwel elk ziekenhuis.

Mocht je na ontvangst van jouw beoordeling vragen hebben over de beoordeling, neem dan contact op met TrainTool.