Bijscholing counselors

Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019-2021 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen. Daarnaast is er een verplichte bijscholing voor het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek .

Tabel Overzicht bij- en nascholing 2019-2021

Wat Frequentie Aantal accreditatie-punten per scholing
Optioneel*: E-learning screening voor counselors 1 keer/3 jaar 3
Optioneel*: Scholing op het gebied van prenatale screening (bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd door een Regionaal Centrum) In 3 jaar 2
Optioneel*: Toets counselingsvaardigheden (Traintool)** 1 keer/3 jaar 2

Verplicht

Bijscholing eerste trimester SEO

- e-learning eerste trimester SEO

- Algemeen webinar eerste trimester SEO

 

 

 

1

2

* De counselor kies minimaal 2 van de 3 optionele bijscholingsonderdelen in 2019-2021

** Verplicht voor de counselor die in 35-50 counselingsgesprekken per jaar voert.

Basiscursus counseling

De counselor is verplicht tot het afronden van een erkende basiscursus counseling. Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot counselor. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten. Vanwege het specifieke Nederlandse kader waar binnen de prenataletijdens de zwangerschap  screeningonderzoek wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.

Voor wie

De basiscursus counseling prenatale screening is bedoeld voor zorgverleners/verloskundigen die willen gaan starten met counselen over prenatale screening, met uitzondering van zorgverleners die het afgelopen studiejaar zijn afgestudeerd aan een in Nederland erkende Verloskunde opleiding. Voor zorgverleners die er langer dan 1 jaar er tussenuit zijn geweest, kan de basiscursus als opfrisser gezien worden.

De volgende opleidingen counseling zijn erkend:

Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)
Academie Verloskunde Maastricht
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
UMC Utrecht, Divisie Vrouw en Baby
Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc i.s.m. Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)

Data geplande basiscursus counseling 

4 juni 2021 Basiscursus counselen over prenatale screening - Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum
18 juni 2021 Basiscursus counselen over prenatale screening - Amsterdam UMC