Er kan een afwijking worden vermoed na een tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . In dat geval informeert de verloskundig zorgverlener de zwangere over een mogelijke verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar krijgt de zwangere uitleg over vervolgonderzoek en de voor- en nadelen daarvan. De zwangere kan besluiten om niets te doen of te kiezen voor een GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 2.

GUO

Bij het geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek ) worden orgaanstructuren, de foetale groei en de hoeveelheid vruchtwater van het kind onderzocht. Ook is het mogelijk om lichamelijke afwijkingen vast te stellen (de ernst daarvan kan sterk verschillen). Er bestaan twee soorten GUO:

  1. GUO type 1: hiervoor komen zwangeren in aanmerking die op basis van hun anamnese een verhoogde kans hebben op een aangeboren afwijking. Zij slaan het screeningsstadium over.
  2. GUO type 2: hiervoor komen zwangeren in aanmerking bij wie een echoscopist bij het SEOstructureel echoscopisch onderzoek een (verdenking op) een afwijking vindt. Het streven is dat dit onderzoek binnen 3-4 dagen na het SEO wordt uitgevoerd.

Het GUO vindt plaats in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

 

Aanvullend (genetisch) onderzoek

Indien nodig krijgt de zwangere aanvullend (genetisch) onderzoek aangeboden in de vorm van een vlokkentest, vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek.

 

Opties na vervolgonderzoek

Het verdere beleid is afhankelijk van de bevindingen bij het GUO. Er kan voor worden gekozen de zorg tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en direct na geboorte zo te organiseren dat de kansen voor het kind optimaal zijn. Bij ernstige afwijkingen kan de zwangere besluiten de zwangerschap af te breken of zich voor te bereiden op een kind met een afwijking. Bij een open rug en bij sommige hartafwijkingen behoort een intra-uteriene behandeling tot de mogelijkheden. Zie voor meer informatie over intra-uteriene behandelingen http://www.fetusned.nl/

Het kan bij voorbaat duidelijk zijn dat het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een lichamelijke afwijking. De verloskundig zorgverlener (of counselor) verwijst de zwangere dan niet voor een SEOstructureel echoscopisch onderzoek , maar naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor een GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 1. De verloskundig zorgverlener vertelt de zwangere dat een SEO geen alternatief is voor een GUO type 1. 

Meer informatie over indicaties vindt u op de website van de NVOG.

Soms wordt bij het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek een afwijking vermoed. De verloskundig zorgverlener of echoscopist stuurt de zwangere dan direct door naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Bij het Centrum voor Prenatale Diagnostiek vindt posttest counseling en indien gewenst verder onderzoek plaats. Het verder onderzoek bestaat uit een geavanceerd echoscopisch (ultrageluid) onderzoek (GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek ) type 2.

Soms vindt verder diagnostisch onderzoek (zoals invasieve prenataletijdens de zwangerschap diagnostiek) of aanvullend bloedonderzoek van de zwangere plaats.