Zwangeren kunnen rond de 20e week van de zwangerschap een tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopist onderzoek) laten doen. Het tweede trimester SEO wordt in communicatie met zwangeren de 20 wekenecho genoemd.

Het onderzoek

Met het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het tweede trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Ook bij een incompleet tweede trimester SEO vanwege onvoldoende beeldvorming moet de herhaling van het tweede trimester SEO vóór 21+0 afgerond zijn. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is. Na de uitkomst van het vervolgonderzoek moet er voldoende tijd zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.

 

Kwaliteitseisen

Binnen het programma prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en het tweede trimester SEO zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de screeningstesten.

 

Exclusiecriteria

Alle zwangeren komen in aanmerking voor een tweede trimester SEO.

 

Nevenbevindingen

Zwangeren die besluiten een tweede trimester SEO te laten verrichten, kiezen daarmee voor onderzoek van het hele kind. De echoscopist zal alle aandoeningen die ze ziet communiceren. De zwangere kan er niet voor kiezen bepaalde aandoeningen niet te willen weten. Naast structurele afwijkingen kunnen andere afwijkingen gevonden worden die relevant zijn en waarvoor vervolgonderzoek nodig is. Voorbeelden hiervan zijn een afwijkende placenta, vasa praevia, myomen of maternale adnexafwijkingen.

Ook is het mogelijk dat zogenoemde sonomarkers of softmarkers gevonden worden bij het SEO.

Zie voor meer informatie het NVOG-modelprotocol Onverwachte bevindingen bij het SEO.

Coronavirus en het SEO

Het SEOstructureel echoscopisch onderzoek blijft tijdens de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) toegankelijk voor zwangere vrouwen. De NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland   en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek vinden dit noodzakelijk.

Er geldt een aangepast landelijk beleid. Hieruit volgen (tijdelijke) maatregelen over het contact met een zwangere vrouw en wanneer het SEO wel of niet plaats mag vinden.

Lees meer over de (tijdelijke) SEO-maatregelen en -richtlijnen

Veelgestelde vragen

Nee. Bij sommige zwangeren is de beeldvorming niet optimaal. Bijvoorbeeld door overgewicht, littekenweefsel in de buikwand of de ligging van het kind. Bij een incompleet tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek vanwege onvoldoende beeldvorming vindt op korte termijn een herhaling plaats.

Nee. Het verschilt per afwijking hoe groot de kans is dat het wordt opgespoord met een tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Sommige afwijkingen zijn te klein om te kunnen zien bij deze termijn; andere afwijkingen ontstaan pas later in de zwangerschap.

Een normale uitslag van het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek is geruststellend, maar sluit niet uit dat er toch afwijkingen zijn bij de foetus. Niet alle lichamelijke afwijkingen kunnen worden gezien met een echo rond de 20 weken zwangerschap. Daarnaast is het SEO geen genetisch onderzoek en kunnen bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen niet worden vastgesteld. Het is belangrijk dat de zwangere zich de beperkingen van het SEO realiseert.

Een aantal zwangeren krijgt te horen dat het SEO aanwijzingen laat zien voor een afwijking bij het ongeboren kind. Bij vervolgonderzoek blijken deze afwijkingen er toch niet te zijn. Er was sprake van een fout-positieve uitslag.