De gehoorscreening van pasgeborenen is op 4 mei 2020 weer gestart. Sinds 24 maart 2020 was er, vanwege het coronavirus, een tijdelijke stopzetting van deze screening. Voor kinderen die de gehoorscreening hebben gemist, is er een inhaalprotocol. De JGZJeugdgezondheidszorg informeert de  ouders hierover.

Vanaf 4 mei voeren hielprikscreeners die voor de hielprik bij een gezin komen, ook  weer de gehoorscreening uit. Dit gebeurt volgens het standaard protocol. Er gelden wel aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus.

De aangescherpte maatregelen zijn tot nader order van kracht. Ze zijn opgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) in samenwerking met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding en afgestemd met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en ActiZ.

Vindt de gehoorscreening normaal plaats op het consultatiebureau? Dan worden pasgeborenen voor deze screening vanaf 4 mei weer uitgenodigd op dit consultatiebureau. Dit gebeurt volgens de normale tijdslijnen en procedures. 

Hieronder leest u wat de aangescherpte maatregelen inhouden in verband met het coronavirus voor screeningen thuis en op het consultatiebureau.

 

Aangescherpte maatregelen coronavirus

Zorg dat u als zorgverlener altijd de algemene maatregelen neemt die verspreiding van het coronavirus helpen voorkomen. Lees hier meer over op de website van het RIVM

Bent u screener en heeft u verkoudheidsklachten (zoals niezen, een loopneus, keelpijn, hoesten) en/of luchtwegklachten (zoals benauwdheid) en/of koorts. Blijf dan thuis. Houden de klachten langer dan 24 uur aan? Dan kunt u zich in overleg met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst laten testen op een coronavirusinfectie.

Telefonisch contact

Neem vóór de gehoorscreening contact op met het gezin, liefst telefonisch. Vraag onder andere of er personen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts in het gezin (waaronder de pasgeborene) zijn. Is het niet mogelijk om telefonisch contact te leggen? Vraag dan aan de deur eerst of er personen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts in het huis zijn.

Verhoogd risico op het coronavirus in het gezin

De volgende vijf situaties zijn mogelijk met bijbehorende richtlijn:

 1. Geen personen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts: er gelden voor zowel de OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde) als voor de AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde) geen extra aandachtspunten.
 2. Eén van de ouders/verzorgers heeft alléén verkoudheidsklachten. Vraag telefonisch al of de ouder/verzorger met de verkoudheidsklachten tijdens het huisbezoek van de screener naar een andere ruimte wil gaan. De screening wordt uitgevoerd in het bijzijn van alleen de gezonde ouder. In dit geval gelden er voor zowel de OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde) als voor de AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde) geen extra andere aandachtspunten.
 3. Beide ouders/verzorgers hebben alléén verkoudheidsklachten.  voor de OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde): overleg met de werkgever of de gehoorscreening thuis, gelijktijdig met de hielprikafname, kan plaatsvinden met inachtneming van onderstaande aandachtspunten. Of dat het gewenst is om de gehoorscreening uit te stellen totdat ten minste één ouder/verzorger klachtenvrij is. De AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde) wordt uitgesteld totdat ten minste één ouder/verzorger klachtenvrij is.
 4. Gezinslid met verkoudheids- en/of luchtwegklachten én koorts (>38 graden) of met een bevestigde corona-infectie. - Zowel de OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde) als de AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde) worden uitgesteld totdat alle verkoudheids- en/of luchtwegklachten én koorts meer dan 24 uur zijn verdwenen. Is er sprake van een bevestigde corona-infectie bij een persoon in het huis? Dan kan de gehoorscreening plaatsvinden na het opheffen van de thuisquarantaine. De werkgever kan hierover desgewenst contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst .
 5. De pasgeborene heeft verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts (>38 graden). Zowel de OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde) als de AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde) worden uitgesteld totdat alle verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts meer dan 24 uur zijn verdwenen. Houden de klachten bij de pasgeborene aan en het lijkt het een chronisch beeld dat langer dan vier weken bestaat en niet verandert dan kan zowel de OAE-gehoorscreening als de AABR-gehoorscreening wel worden uitgevoerd. Mochten er meer personen in het gezin klachten hebben of hebben gehad, neem dan contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Extra aandachtspunten

 • Schud geen handen (ook niet als er geen zieken zijn).
 • Voer het gesprek met de gezonde ouder/verzorger. Als beide ouders/verzorgers klachten hebben, spreek met de minst zieke ouder/verzorger.
 • Houd afstand tijdens het gesprek, bij voorkeur meer dan 1,5 meter.
 • Houd alle werk- en persoonlijke materialen (tas, jas, papieren) op 1,5 meter afstand van de gezinsleden indien mogelijk.
 • Het oordopje dat in de gehoorgang van de baby wordt ingebracht is een disposable en moet worden vervangen bij elk kind.
 • Pas strikte handhygiëne toe: handenwassen voor en na contact met de baby.
 • Handen wassen met water en zeep is voldoende, droog de handen met papieren handdoekjes.

Handgel

Zijn er geen goede sanitaire voorzieningen aanwezig? Dan kunt u handgel gebruiken. Belangrijk is dat de handgel/-alcohol voldoet aan de norm NEN-EN 1500; dit geeft aan dat het middel toegestaan is voor handdesinfectie. In het algemeen bevat een dit soort handgel/-alcohol een alcoholpercentage tussen de 70-80%. De meeste handdesinfectiemiddelen die in de winkel te verkrijgen zijn voldoen hieraan. Gebruik voldoende handdesinfectie om de handen voor 30 seconden nat te houden en wrijf de handen en vingertoppen goed over elkaar tot ze droog zijn.

Mondneusmasker

Het gebruik van een mondneusmasker door de screener is weinig zinvol en wordt niet geadviseerd. Indien beschikbaar, kan de ouder/verzorger met verkoudheidsklachten wel een mondneusmasker gebruiken. Meer informatie over het type mondmasker vindt u op de Factsheet: Wanneer is welk mondmasker nodig?’ via de webpagina van de Rijksoverheid Factsheets persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ouders en kinderen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten mogen niet naar het consultatiebureau komen. Verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid (niezen of loopneus), keelpijn, of hoesten en luchtwegklachten zijn benauwdheid. De gehoorscreening kan dus alléén doorgaan als het kind begeleid kan worden door een volwassene zonder deze klachten.

Neem vóór de gehoorscreening contact op met het gezin.

Voorafgaand aan het bezoek aan het consultatiebureau legt u telefonisch contact met het gezin. Vraag of er personen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten in het gezin zijn. Is dit het geval? Geef dan aan dat de gehoorscreening alléén kan plaatsvinden met een gezonde volwassene als begeleider.

Is er in het gezin een persoon  met verkoudheids- en/of luchtwegklachten én koorts? Dan wordt de gehoorscreening uitgesteld totdat alle gezinsleden tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.


 

Inhaalprocedure gehoorscreening

Voor de groep pasgeborenen die de gehoorscreening heeft gemist door de tijdelijke stopzetting, is een inhaalprocedure ontwikkeld. U vindt deze in hoofdstuk 2 van het document Kader herstart en inhalen neonatale gehoorscreening – COVID-19. Het kader voor de inhaalprocedure geldt alléén voor de groep gemiste kinderen. De inhaalprocedure is ontwikkeld in samenwerking met ActiZ en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland. 

De inhaalscreening kan onder voorwaarden op locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld het consultatiebureau. Bekijk het Kader herstart en inhalen gehoorscreening. Op deze pagina vindt u ook een voorbeeldbrief voor een uitnodiging op locatie. Daarnaast vindt u hier een informatiefolder voor ouders/verzorgers van baby's die de gehoorscreening hebben gemist.

 

Vragen

Heeft u vragen over het coronavirus? Lees meer op de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Algemene informatie over het coronavirus

Informatie voor professionals over het coronavirus