Vanaf 24 maart is er een tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dit duurt in elk geval tot en met 6 april. De tweede en derde ronde van de gehoorscreening gaan op dit moment nog wel zoveel mogelijk door. Hiervoor gelden aanvullende richtlijnen. Deze aangepaste richtlijnen vindt u onder aan deze pagina. 

De betrokken partijen onderzoeken hoe de gehoorscreening later alsnog kan plaatsvinden. Ouders worden geïnformeerd zodra dit duidelijk is. De hielprikscreening blijft wél doorgaan. 

 

Waarom een tijdelijke stopzetting? 

De belangrijkste overwegingen die zijn meegenomen bij dit besluit waren:

 • beperken van de risico's van verspreiding van het coronavirus
 • borgen van de hielprikscreening

Ook speelt mee dat de aansluitende diagnostiek en behandeling niet meer geborgd zijn. Onder andere door:  

 • sluiting van audiologische centra
 • minder open zijn van audiciens
 • beperkte beschikbaarheid van gezinsbegeleiders. 

Door dit besluit krijgen pasgeborenen tijdelijk alleen de hielprikscreening. De screening duurt daarmee zo kort mogelijk en direct contact wordt zoveel mogelijk beperkt.

 

Hielprikscreening gaat door

Een tijdige hielprikafname is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snelle behandeling vereisen. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar minder urgent.

Ouders die meer informatie zoeken, kunnen terecht op de pagina voor ouders over de tijdelijke stopzetting van de gehoorscreening. Hier staat ook een lijst met vragen en antwoorden. 

 

Hoe lang duurt de tijdelijke stopzetting? 

De tijdelijke wijziging geldt tot 6 april 2020 of als er eerdere aanpassingen nodig zijn. De tweede en de derde screeningsronde gaan wel zoveel mogelijk door.

De richtlijnen zijn opgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding en afgestemd met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en Actiz.

 

Richtlijnen voor uitvoering screening 2e en 3e ronde

Zorg dat u als zorgverlener altijd de algemene maatregelen neemt die verspreiding van het coronavirus helpen voorkomen. Informatie hierover vindt u op de webpagina Nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM.

De gehoorscreening vindt in de meeste gevallen thuis plaats, in combinatie met de hielprik. In sommige regio’s vindt de gehoorscreening plaats op het Consultatiebureau.

Hieronder vindt u voor beide situaties de aangepaste richtlijnen.

Neem vóór de gehoorscreening contact op met het gezin

Neem van tevoren, het liefst telefonisch, contact op met het gezin. Vraag onder andere of er personen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts in het gezin zijn. Is het niet mogelijk om telefonisch contact te leggen? Vraag dan aan de deur eerst of er personen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts in het huis zijn.

Advies bij verkoudheids- en/of luchtwegklachten van de screener

Heeft de screener verkoudheidsklachten? Dan hangt het af van de specifieke situatie of de screener het gezin kan bezoeken of niet. Verkoudheidsklachten zijn:

 • neusverkoudheid (niezen of loopneus);
 • keelpijn;
 • hoesten.

Het advies is om bij verkoudheids- en/of luchtwegklachten (zoals benauwdheid) en/of koorts de richtlijnen van de eigen organisatie te volgen.

Advies bij een verhoogd risico op het nieuwe coronavirus in het gezin

De volgende drie situaties zijn mogelijk met bijbehorende richtlijn:

 • Geen personen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts in het huis: geen extra aandachtspunten. Dit geldt voor zowel de OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde) als voor de AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde).

 • Personen met alléén verkoudheidsklachten in het huis: 

  • De OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde) kan thuis plaatsvinden. Daarbij moeten de onderstaande extra aandachtspunten worden opgevolgd.

  • De AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde) wordt uitgesteld tot 6 april 2020 (of tot nader order) mits niemand in het huis nog verkoudheidsklachten heeft.

 •  Persoon met verkoudheids- en/of luchtwegklachten én koorts (>38 graden) of met een bevestigde corona-infectie in het huis: 

  • ​​​​​OAE-gehoorscreening (eerste en tweede screeningsronde): overleg met de werkgever of de gehoorscreening thuis kan plaatsvinden of op een alternatieve locatie. De werkgever kan hierover eventueel contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst . Vindt de gehoorscreening thuis plaats? Houdt u dan aan de onderstaande extra aandachtspunten.

  • AABR-gehoorscreening (derde screeningsronde): screening wordt uitgesteld tot 6 april (of tot nader order) mits niemand in huis nog verkoudheids- en/of luchtwegklachten en koorts heeft.

Extra aandachtspunten bij personen met verkoudheidsklachten in huis:

 • Schud geen handen (ook niet als er geen zieken zijn).
 • Voer het gesprek met de gezonde ouder/verzorger. Hebben beide ouders/verzorgers klachten? Spreek dan met de minst zieke.
 • Houd afstand tijdens het gesprek, bij voorkeur meer dan 2 meter.
 • Houd alle werk- en persoonlijke materialen (tas, jas, papieren) op 2 meter afstand van de gezinsleden indien mogelijk.
 • Het oordopje dat in de gehoorgang van de baby wordt ingebracht is een disposable. Elk kind krijgt een nieuw oordopje.
 • Pas strikte handhygiëne toe: handen wassen voor en na contact met de baby.

Handenwassen met water en zeep is voldoende, droog de handen met papieren handdoekjes.

Handgel/-alcohol

Zijn er geen goede sanitaire voorzieningen aanwezig? Dan kunt u handgel gebruiken. Het is belangrijk dat de handgel/-alcohol voldoet aan de norm NEN-EN 1500; deze middelen zijn toegestaan voor handdesinfectie.

In het algemeen bevat zo'n handgel/-alcohol een alcoholpercentage tussen de 70-80 procent. De meeste handdesinfectiemiddelen die in de winkel te verkrijgen zijn, voldoen hieraan. Gebruik voldoende handdesinfectie om de handen 30 seconden nat te kunnen houden en wrijf de handen en vingertoppen goed over elkaar tot ze droog zijn.

Mondneusmasker

Het gebruik van een mondneusmasker door de screener heeft weinig zin en wordt niet geadviseerd. Indien beschikbaar, kan de ouder/verzorger met verkoudheidsklachten wel een mondneusmasker gebruiken.

Ouders en kinderen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts mogen niet naar het consultatiebureau komen. Dit geldt bij de volgende klachten:

 • neusverkoudheid (niezen of loopneus); 
 • keelpijn; 
 • hoesten; 
 • koorts;
 • benauwdheid. 

De gehoorscreening kan dus alléén doorgaan als het kind begeleid kan worden door een volwassene zonder deze klachten. 

Neem vóór de gehoorscreening contact op met het gezin. 

Voorafgaand aan het bezoek aan het consultatiebureau wordt contact gelegd met het gezin. Hierbij wordt aangegeven dat ouders en kinderen met verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts niet naar het consultatiebureau mogen komen.

Zijn er in het gezin personen met (één van) deze klachten? Dan kan de gehoorscreening alléén plaatsvinden met een gezonde volwassene als begeleider.

Per kind mag in alle gevallen maar één gezonde ouder of andere begeleider mee naar het consultatiebureau. Ook andere kinderen mogen niet meekomen.

 

Vragen

Heeft u vragen over het coronavirus? Lees meer op de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Algemene informatie over het coronavirus

Informatie voor professionals over het coronavirus