Een zwangere komt niet in aanmerking voor een eerste trimester indien sprake is van een:

  • indicatie voor een GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek ) type 1 in het eerste trimester.
  • afwijkende uitslag van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ).

Wanneer een zwangere een indicatie heeft voor een GUO type 1 in het tweede trimester, neemt de verloskundig zorgverlener contact op met een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar wordt bepaald of de zwangere ook een indicatie heeft voor een GUO type 1 in het eerste trimester. Of dat zij een eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) krijgt aangeboden.  

Indicaties voor een GUO type 1 in het eerste trimester zijn:  

  • Indicaties waarvan verwacht kan worden dat ze met 13 weken zichtbaar zijn;  
  • Monochoriale zwangerschap of grotere meerling dan gemelli;  
  • Vrouwen met een belaste obstetrische voorgeschiedenis in de zin van bijvoorbeeld afwijkingen van de foetus/het kind met perinatale sterfte of afbreking van de zwangerschap.  

Indien de zwangere een indicatie heeft voor een GUO type 1 in het eerste trimester, maakt de verloskundig zorgverlener daar direct een afspraak voor.