De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) is vanaf 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ). Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Daarnaast kan de zwangere ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

21-02-2023: Vergunning NIPT afgegeven

21-02-2023: Vergunning NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) afgegeven

De vergunning is vooralsnog verleend op basis van een eerder advies van de Gezondheidsraad (2020). Vanaf 1 april counsel je de zwangere over de NIPT op basis van de informatie die gegeven is in de factsheets en tijdens het webinar op 7 februari jongstleden. Ga naar het nieuwsbericht.