De volgende coronamaatregelen gelden:

  • COVID-19 gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat u testen.
  • Neem de gezondheidscheck af bij de zwangere (triage) bij het begin van de zorg.
  • Houd bij zorgcontacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aan, ook nu dat niet meer verplicht is.
  • Geef geen handen.
  • Pas de handhygiëne toe.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Meer informatie: Informatie over COVID-19 voor zorgprofessionals (rivm.nl).

Richtlijnen prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek

Counseling

Geen aanvullende richtlijnen.

NIPTniet-invasieve prenatale test

Geen aanvullende richtlijnen.

Eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek

Aangepast beleid. Zie SEO en het coronavirus.

Tweede trimester SEO

Aangepast beleid. Zie SEO en het coronavirus.

 

Vragen en dreigende problemen

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screening? Neem dan contact op met uw regionaal centrum.

Meer informatie

Beroepsspecifieke protocollen vindt u op deze websites:

Informatie over zwangerschap en COVID-19:

Bezoek deze websites regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste updates.