Wil een zwangere een eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek laten doen? Regel dan het volgende:

1. Laat het toestemmingsformulier tekenen

  • Laat de zwangere het toestemmingsformulier voor deelname aan het eerste trimester SEO ondertekenen.
  • Net zoals bij de NIPTniet-invasieve prenatale test moet je de formulieren 20 jaar bewaren: dat kan in een map, maar het heeft de voorkeur de getekende formulieren te scannen en op te slaan in het brondossier.

2. Vraag het eerste trimester SEO op een van deze twee manieren aan

  • Vanuit je eigen bronsysteem:
    Verstuur de aanvraag voor een eerste trimester SEO. Als Peridos het bericht niet accepteert vanwege een technische fout, krijg je daarover een melding in je mailbox. Dus: geen bericht is goed bericht.
  • Vanuit Peridos:
    Kan de aanvraag niet vanuit je eigen bronsysteem aangemaakt worden? Ga dan naar Peridos en doe daar de aanvraag (kijk voor de handleiding op www.peridos.nl).

Bronsysteem

Vergeet niet in het bronsysteem aan te geven dat de zwangere toestemming heeft gegeven voor deelname aan de wetenschappelijke studie. Dat is voor de zwangere een voorwaarde om te mogen meedoen aan het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek .

Voor zwangeren zonder BSNBurgerservicenummer die wel verloskundige zorg krijgen in Nederland: kijk op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/. Deze aanvragen gaan altijd vanuit Peridos.

Vragen over de aanvraag

De aanvraag kunt u opzoeken aan de hand van het BSNBurgerservicenummer + geboortedatum, of (bij zwangeren zonder BSN) de Peridoscode + geboortedatum. Zie ook de handleiding op peridos.nl: Opzoeken aanvraag eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek door SEO-echoscopist.

Let op: het ontbreken van een aanvraag eerste trimester SEO heeft gevolgen voor de uitbetaling.  

De echopraktijk kan de aanvraag direct inzien als de aanvraag correct en volledig is, en Peridos geen onvolkomenheden heeft geconstateerd.

Neem dan contact op met de counselingspraktijk om te vragen wat er aan de hand is. Het kan zijn dat Peridos de aanvraag heeft afgekeurd en dit niet goed doorgekomen is bij de counselingspraktijk. De counselor moet  de aanvraag dan zo snel mogelijk aanpassen (in Peridos of opnieuw opsturen) zodat het echocentrum de aanvraag binnen heeft voordat het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt uitgevoerd.

Let op: een aanvraag kan tot uiterlijk 14+5 weken worden ingediend. Als de aanvraag niet op tijd binnen is, heeft dat gevolgen voor de uitbetaling. Houd dit dus goed in de gaten.

Nee, dat is niet zo. Als de zwangerschap richting 14 weken gaat, wordt de beoordeling vaak lastiger vanwege de ligging van het kind in de uterus. Het heeft dan ook de voorkeur om het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek rond 13 weken zwangerschap uit te voeren en in ieder geval tussen de 12+3 en de 14+3 weken.

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek mag worden uitgevoerd tussen 12+3 en 14+3 weken en bij hoge uitzondering 2 dagen eerder of later. Als de zwangerschap daarna wordt vastgesteld, kan zij geen eerste trimester SEO meer laten uitvoeren. Zij kan in dat geval vanaf 18 weken een tweede trimester SEO laten doen.