Registratie en inzage uitslag

De echoscopist voert het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek uit en legt alles vast in het brondossier:

  • De bevindingen voor alle anatomische structuren, obstetrische parameters en biometrie.
  • De methode van het eerste trimester SEO, de conclusie en het advies.

Vervolgens verstuurt de echoscopist de uitslag:

  • Vanuit het bronsysteem naar Peridos (minimaal tweewekelijks) én
  • via de reguliere weg, zoals ook bij het tweede trimester SEO, naar de verwijzer.

Nee, de verwijzer kan de uitslag niet zien in Peridos.

Beoordeling en registratie

Het aantal navelstrengvaten hoeft niet te worden beoordeeld. Bij deze termijn kan makkelijk de indruk gewekt worden dat het er maar twee zijn, terwijl dat niet zo is. Dat kan dus snel (en mogelijk onnodig) leiden tot ongerustheid bij de zwangere. Vandaar dat beoordelen niet hoeft.

Houd in dit soort gevallen het aantal mm aan als graadmeter voor een eventuele verwijzing. Een NTNekplooimeting kleiner dan 3,5 mm is dus geen reden voor verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

De NTNekplooimeting wordt beoordeeld en gemeten (biometrie). De NT-meting dient dus op twee manieren aan Peridos aangeleverd te worden:    

  1. Bij ‘bevindingen nek/huid’ als beoordeling van de structuur en
  2. Bij biometrie de meting in mm.

 

Het gaat hier om de insertie van de navelstreng aan de buikwandzijde van de foetus. Is deze  afwijkend? Registreer dit dan in het veld ‘navelstrenginsertie’ of – als die er niet is - onder de structuur ‘buikwand’.

Nee, de nieren hoeven niet te worden beoordeeld. Ze worden beoordeeld bij het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . In het eerste trimester zijn ze vaak moeilijk te beoordelen. In sommige gevallen is echter wel direct iets opvallends of afwijkends aan de nieren te zien. Verwijs de zwangere dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Verwijzen hoeft niet bij een aanwijzing voor nieragenesie.

Let op: in de (meeste) bronsystemen vormen nieren-blaas/urogenitalis één onderdeel. Bij het eerste trimester SEO hoeft u de nieren echter niet te beoordelen. U kunt nieren-blaas/urogenitalis dan lezen als blaas.

Conclusie en advies

Nee, het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt niet herhaald. Wijs de zwangere erop dat ze een tweede trimester SEO kan laten uitvoeren. Stuur de zwangere bij twijfel wel door naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

In het protocol is bij het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek het volgende afgesproken:

  • De term ‘incompleet onderzoek’ kan alleen een algehele conclusie zijn van het hele onderzoek: als één of meerdere structuren niet ‘beoordeelbaar’ of ‘niet beoordeeld’ zijn.
  • Een ‘incompleet onderzoek’ is geen reden om de zwangere te verwijzen of om het eerste trimester SEO te herhalen. Alleen als de echoscopist een aanwijzing heeft voor een afwijking of daarover twijfelt, wordt de zwangere verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

De stelregel is altijd: probeer in principe altijd het hele protocol af te ronden. Ook na het zien van een sterke aanwijzing voor een afwijking. Lukt dat om de een of andere reden toch niet? Zet dan bij alle structuren waar niet meer naar gekeken is: ‘niet beoordeeld’. Zijn sommige structuren nog wel bekeken, maar lukte het niet om ze goed te beoordelen? Noteer dan ‘niet beoordeelbaar’. Zet bij de algehele conclusie ‘verdenking afwijking’. Verwijs de zwangere in dit geval naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek omdat er een aanwijzing is voor een afwijking.

Nee, dat is geen reden om te verwijzen, tenzij de echoscopist een aanwijzing heeft voor een afwijking of twijfelt of er aanwijzing is voor een afwijking. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt niet herhaald. De zwangere heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan het tweede trimester SEO.

Geef dan bij de conclusie aan dat het onderzoek incompleet is. En vermeld welke structuren niet te beoordelen waren (dus: ‘niet beoordeelbaar’, bijvoorbeeld door de ligging van het kind). Als u wegens tijdgebrek een structuur niet hebt kunnen beoordelen, vult u in ‘niet beoordeeld’. Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt niet herhaald, u biedt de zwangere geen vervolgonderzoek aan. U verwijst alleen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek als u een afwijking vermoedt of daarover twijfelt.