Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt betaald vanuit de Rijksbegroting. De betaling verloopt vanuit het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, via de Regionale Centra, naar de echocentra. Voor de zwangere zijn er geen kosten verbonden aan het eerste trimester SEO.

Na het invoeren van de uitslag wordt automatisch een declaratie aangemaakt in Peridos. Alle declaraties die tot en met de 15e van de maand betaalbaar zijn gesteld, worden door het Regionaal Centrum uiterlijk de 23e van de maand uitbetaald aan het echocentrum.

Als  u iets niet kunt zien of kunt beoordelen, dan kunt u dit aangegeven in het bronsysteem als 'niet beoordeeld' of 'niet beoordeelbaar'. Let op: laat bij de anatomische structuren geen velden leeg en vul voor elke structuur iets in. Zo voorkomt u dat Peridos de uitslag zal afkeuren en de verrichting niet uitbetaald wordt. Invulvelden bij de biometrie en de obstetrische parameters zijn ook relevant om naar Peridos te sturen, maar zijn geen voorwaarde voor uitbetaling.

Ja, dat kan. Het is belangrijk om de uitslag minimaal tweewekelijks te versturen aan Peridos in verband met de uitbetaling. Als dat (nog) niet lukt vanwege de koppeling met Peridos (veelal gaat dat via ZorgMail), dan is het mogelijk om de uitslag aan te leveren totdat de à terme datum verstreken is. Daarna wordt de echo niet meer uitbetaald!

De gebruiker met de rol ‘eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek contactpersoon financiën’ is er verantwoordelijk voor om de financiële stamgegevens volledig en correct vast te leggen in Peridos. Ook heeft deze contactpersoon  inzicht in de financiële afhandeling van de declaraties. Zie ook de handleiding op peridos.nl: Vastleggen financiële gegevens zorginstelling.

In Peridos vindt u op dit moment twee belangrijke betalingsoverzichten:

  1. Het declaratie-overzicht: hierin is te zien welke declaraties er zijn en wat de status van elke declaratie is, bijvoorbeeld ‘Betaalbaar gesteld’.
  2. Het declaratiebundel-overzicht: dit overzicht bevat alle declaratiebundels. Elke maand worden de betaalbaar gestelde declaraties uitbetaald. Deze declaraties worden opgenomen in een declaratiebundel. Door op een bundel te klikken wordt zichtbaar welke declaraties via deze bundel zijn betaald. Zie ook de handleiding op peridos.nl: Overzicht van declaraties en declaratiebundels