De echoscopist doet geen uitspraak over het geslacht. Het beoordelen van het geslacht is geen onderdeel van de Kwaliteitsstandaard. Daarnaast is de betrouwbaarheid bij deze termijn nog onvoldoende. Bovendien kan zo’n uitspraak leiden tot ongewenst gedrag waarbij de zwangere het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek zo laat mogelijk laat uitvoeren.

Ze zijn allebei belangrijk voor een goede beoordeling. Echoscopie is een dynamisch proces. Het ongeboren kind wordt vanuit verschillende vlakken bekeken. Voor het logboek moet u de doorsneden aanhouden die zijn vastgelegd in de kwaliteitsbeoordeling. Maar dat mag u er niet van weerhouden het kind ook te bekijken in andere doorsneden. Ook die geven u namelijk veel informatie.

Zwangeren met een hoge BMIBody Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. kunnen deelnemen aan het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Soms is de beeldvorming abdominaal onverwacht goed. Maar de kans bestaat dat bij zwangeren met een hoog BMI vaker een vaginale echo moet worden aangeboden. Een vaginale beoordeling van de foetale anatomie levert bij zwangeren met morbide obesitas bij 13 weken soms meer op dan bij 20 weken.

Echoscopie is veilig voor de foetus. Wel is het belangrijk dat het onderzoek beperkt blijft tot wat medisch echt noodzakelijk is. Dit geldt met name voor het gebruik van color Doppler. Bij color Doppler komt energie vrij (hoewel minder energie dan bij pulsed Doppler). Vanaf 12 weken is de vruchtzak zo groot dat het warmte-effect minder speelt. Door in het eerste trimester color Doppler te gebruiken, is het mogelijk het hart van de foetus beter te beoordelen (de vulling van beide kamers is aan te tonen). Voor een veilig gebruik van ultrageluid in de zwangerschap moeten de TI (thermal index) en de MI (mechanical Index) wel beide ≤1 blijven. De meeste echo-apparaten zijn al geprogrammeerd om deze waardes in de veilige zone te houden.

Zwangeren die besluiten een eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek te laten verrichten, kiezen daarmee voor een onderzoek van het hele kind. De echoscopist zal alle aandoeningen die zij ziet doorgeven. De zwangere kan er niet voor kiezen bepaalde aandoeningen niet te willen weten.

Het heeft de voorkeur om de onderzoeken in hetzelfde echocentrum uit te laten voeren. Maar dat is niet verplicht.

Dat mag, maar als een zwangere met een indicatie voor een GUOgeavanceerd echoscopisch onderzoek type 1 in het eerste trimester toch bij de eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist komt, dan moet deze de zwangere erop wijzen dat zij (mogelijk) in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek dient te worden gezien. De echoscopist moet de zwangere er ook op wijzen dat een eerste trimester SEO niet gelijkwaardig is aan een GUO type 1.

Kiest de zwangere voor een eerste trimester SEO? Leg deze afwijkende gang van zaken dan vast in het dossier, met de gegeven voorlichting en een toelichting op de reden. Vermeld dit ook in het dossier, in geval van verwijzing.