Echoscopisten

Ja, alle echoscopisten met een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (dus: alle echoscopisten die een eerste trimester SEO mogen uitvoeren) moeten 3 tot 6 maanden na de start een logboek inleveren. Hierover krijgt u later informatie via het Regionaal Centrum.

Nee, dat hoeft niet. U mag ook een keuze maken. Het heeft wel de voorkeur dat u beide echo’s verricht. Daar komt bij dat het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek is ingevoerd in onderzoekssetting. Het is de komende jaren geen onderdeel van de reguliere screening onderzoek . Dat kan een reden zijn om wel te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van het tweede trimester SEO. Als u ervoor kiest om beide echo’s uit te voeren, moet u vanzelfsprekend ook voldoen aan de kwaliteitseisen voor het eerste en tweede trimester SEO (waaronder de aantallen te verrichten SEO’s).

Nee dat mag niet. Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek mag uitsluitend worden uitgevoerd door een echoscopist die de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist heeft afgerond en een kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum.

Capaciteit

Als u door de komst van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek in uw echopraktijk of counselingspraktijk problemen heeft met de capaciteit of deze ziet aankomen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw Regionaal Centrum.

Voor een goede kwaliteit van de uitvoering is het belangrijk dat de echoscopist voldoet aan het gestelde minimumaantal te verrichten eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek ’s. Neem contact op met uw Regionaal Centrum als u  vermoedt dat u de verplichte aantallen niet haalt.