Nee. Er is geen proefpersonenverzekering voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek . Dat is ook niet nodig bij dit soort wetenschappelijke studies: IMITAS valt namelijk onder de WBO en is geen WMO-plichtig onderzoek. Het maken van de echo is onderdeel van de zorgverlening aan de zwangere en valt onder de verantwoordelijkheid van de echoscopist. Daardoor vallen de handelingen die de echoscopist uitvoert om het eerste trimester SEO te maken ook gewoon onder de medische aansprakelijkheidsverzekering van de echoscopist, de echopraktijk of het ziekenhuis.

Als er een klacht is over de uitvoering van de echo kan de zwangere die indienen bij de echoscopist, de echopraktijk of het ziekenhuis. Bij klachten over de wetenschappelijke studie (bijvoorbeeld over de vragenlijst) kan de zwangere kijken op  www.13wekenecho.org.

Deelname en toestemmingsformulier

Het eerste en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek vervangen elkaar niet. De onderzoeken lijken veel op elkaar, maar het gaat hier om twee afzonderlijke echo’s op heel verschillende momenten in de zwangerschap. De zwangere is nergens toe verplicht en kan kiezen voor één van de twee echo’s, beide echo’s of geen echo. Ook belangrijk: alleen het eerste trimester SEO wordt uitgevoerd in het kader van de IMITAS studie.

Een zwangere kan alleen deelnemen aan het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek , als zij meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Daarvoor moet zij bij de counselor een toestemmingsformulier tekenen. Het toestemmingsformulier is beschikbaar op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo en via de bronsystemen en Peridos. Wil een zwangere deelnemen aan de NIPT niet-invasieve prenatale test ? Dan tekent zij daarvoor een apart toestemmingsformulier.

Nee, er is een zogenaamde natte handtekening op papier vereist. Het toestemmingsformulier kan daarna wel digitaal worden bewaard.

De counselor bewaart het toestemmingsformulier 20 jaar. Dat kan op papier of (liefst) digitaal. De bewaartermijn van 20 jaar voor medische dossiers is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De counselor geeft in de aanvraag voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (dat naar Peridos wordt toegestuurd of rechtstreeks in Peridos wordt geregistreerd) aan of de zwangere toestemming heeft gegeven. De echoscopist ziet dus niet het toestemmingsformulier, maar alleen dat er toestemming is gegeven.

Om de wetenschappelijke studie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat de onderzoekers de zwangere eventueel per e-mail kunnen benaderen voor extra vragen of een interview. Daarom vragen we u om het e-mailadres standaard in te vullen. Heeft de zwangere geen e-mailadres? Dan kunt u het veld open laten. De zwangere kan dan wel meedoen aan het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek .

Nee. Een zwangere kan ook een eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek krijgen en meedoen aan de wetenschappelijke studie als ze de Nederlandse taal niet beheerst. Er is ook een Engelstalige versie van het toestemmingsformulier. Het is wel belangrijk dat zij een goed geïnformeerde keuze kan maken. Waar nodig kan hier bijvoorbeeld een tolk voor worden ingeschakeld.