De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) bloedafnameorganisaties zullen vanaf 1 april 2023, opnieuw of voor het eerst, de bloedafname uitvoeren voor de NIPT (niet-invasieve prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) test). Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de invoering van de NIPT als onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening onderzoek (onderzoek ) in volle gang. Op deze pagina vinden bloedafnameorganisaties de laatste acties, activiteiten en ontwikkelingen. 

NIPT Update

Elke maand ontvangen de bloedafnameorganisaties de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) Update, daarin staat welke zaken ze moeten regelen om de bloedafname vanaf het begin soepel te laten verlopen. Hier een overzicht van de reeds verschenen NIPT Updates: 

Document Werkafspraken NIPT Bloedafname

Het Document Werkafspraken NIPT Bloedafname bevat voor de NIPT vanaf 1 april 2023 alle noodzakelijke operationele afspraken tussen de bloedafnameorganisaties en de NIPT-laboratoria. 

Online informatiebijeenkomsten 

Op 17 januari en 7 maart 2023 vinden online informatiebijeenkomsten plaats. Medewerkers van bloedafnameorganisaties krijgen dan praktische informatie én kunnen al hun vragen stellen. 

Online informatiebijeenkomst: Organisatie NIPT Bloedafname

17 Januari 2023 15.00-17.00 uur 

Alles wat uw organisatie moet weten en regelen voor 1 april 2023.  

Webinar voor medewerkers van bloedafnameorganisaties. Onderwerpen: algemene zaken zoals bestellen van bloedafnamesets, ICT-zaken, uitbetaling, rol van CLBPS en Regionale Centra.
Kijk het webinar terug

Online informatiebijeenkomst: Praktische Uitvoering Bloedafname NIPT

7 maart 2023 15.00-16.30 uur 

Zo neemt u bloed af voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) vanaf 1 april 2023.  

Webinar voor medewerkers bloedafname. Onderwerpen: praktische afhandeling van de bloedafname NIPT en praktische zaken overgang van situatie TRIDENT naar screening onderzoek (onderzoek ).

Meld je aan