De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) maakt vanaf 1 april 2023 deel uit van het reguliere programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ). Onder regie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) wordt momenteel - in samenwerking met de Regionale Centra, de betrokken beroepsgroepen en overige betrokkenen - hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de organisatie. De komende maanden worden verloskundig zorgverleners stap voor stap geïnformeerd over de veranderingen rond de NIPT. 

Webinar voor counselors 7 februari 2023 

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) vanaf 1 april 2023 - Wat verandert er?
Je kunt je nu al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en levert 2 accreditatiepunten op. 

Nieuwe folders en informatiekaart 

Vanaf begin 2023 kun je de nieuwe folders over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) bestellen in de webshop. Deze mogen in de loop van maart (zeker niet eerder) aan zwangeren worden uitgereikt die meedoen aan de NIPT na 1 april 2023. Ook de folder over de 13 wekenecho en de 20 wekenecho wordt begin 2023 vernieuwd. Daarnaast wordt de Informatiekaart Prenatale screening onderzoek (onderzoek ) geactualiseerd.  

Houd er bij het bestellen van materialen rekening mee dat de huidige versies van de materialen na 1 april niet meer gebruikt mogen worden. 

Factsheets, website, e-learning 

Voor verloskundig zorgverleners komen er diverse ondersteunende materialen. Er komen eind januari drie (digitale) factsheets met daarin praktische en inhoudelijke informatie over de veranderingen en specifieke ondersteuning om de transitie naar de NIPT als regulier onderdeel van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening (in maart en april 2023) zo soepel mogelijk te laten verlopen. De informatie over de NIPT op www.pns.nl/professionals wordt uitgebreid en aangepast.  Daarnaast komt er een geheel vernieuwde e-learning.