Via de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) stelt de overheid eisen aan de uitvoering van het onderzoek. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de landelijke regie over de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek.  
 

Om de regietaak goed in te vullen, maakt het CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek   gebruik van de kennis en ervaring van organisaties en beroepsbeoefenaren. Daartoe heeft het CvB programmacommissies ingericht die het CvB adviseren over de inrichting en uitvoering van deze landelijke programma’s.

Welke organisaties hebben een rol bij de uitvoering van prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek ?