Via de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) stelt de overheid eisen aan de uitvoering van het onderzoek. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek ( CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek )) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de landelijke regie over de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek.  
 

Om de regietaak goed in te vullen, maakt het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek )  gebruik van de kennis en ervaring van organisaties en beroepsbeoefenaren. Daartoe heeft het CvB programmacommissies ingericht die het CvB adviseren over de inrichting en uitvoering van deze landelijke programma’s.

Welke organisaties hebben een rol bij de uitvoering van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek )?