Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf.   

Keuzevrijheid 

Vanaf 2022 kun je als counselor kiezen uit een nieuw bijscholingsaanbod voor het onderdeel counseling prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . Als counselor bepaal je wat jouw leerbehoeftes zijn en  kies je  bijscholing dat hierbij past. Wil je bijvoorbeeld meer leren over nevenbevindingen? Of wil je de samenwerking met andere disciplines in jouw regio verbeteren? Vind bijscholing die aansluit bij je wens of organiseer het zelf.    

 

Bijscholingsaanbod 

Op dit moment is er aanbod in ontwikkeling. Vanaf 1 januari 2022 wordt het beschikbare aanbod gepubliceerd op www.pe-online.org/public en https://medischescholing.nl/.

 

De kaders: In vijf jaar twintig accreditatiepunten 

In de periode 2022-2026 dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp. De twintig accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld;

 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis 
 • 4 punten voor  een verplichte e-learning  
 • 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden 
 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie 

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van totaal aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 jaar.

 

De kaders: raamwerk bijscholing counseling prenatale screening. 

Voor scholingsaanbieders zijn eisen aan bijscholing te vinden in het raamwerk bijscholing counseling prenatale screening. Voor counselors staan in dit raamwerk gewenste bekwaamheden (Leeruitkomsten) beschreven.   

Informatie over de totstandkoming van eisen in de nieuwe bijscholingsronde vind je in het nieuwsbericht van 28 juni. 

Vragen over de totstandkoming van de scholingseisen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek , de Regionale Centra voor Prenatale Screening, de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , de NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland . Er is een ‘Projectgroep Implementatie bijscholing’ en afgevaardigden van de Werkgroep Voorlichting & Deskundigheid monitoren twee keer per jaar de wijze waarop de accreditatie van bijscholingen door de accreditatiecommissies verloopt.  

Counselors gaven aan niet tevreden te zijn over het bijscholingsaanbod en de regels er omheen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek heeft onderzoeksbureau Dekkers de opdracht gegeven om een onderwijskundig advies te schrijven voor een nieuw bijscholingsplan. In de projectgroep waren ook de Regionale Centra, de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland vertegenwoordigd. Hierbij is ook een draagvlakonderzoek uitgevoerd (849 ingevulde enquêtes, 4 focusgroepen met 29 counselors en 5 vertegenwoordigers van RC's). Dit heeft geresulteerd in het nieuwe bijscholingsplan, met ruimte voor grotere diversiteit in het scholingsaanbod.   

U vindt meer informatie over de het onderwijskundig advies 2022-2026 in het rapport van onderzoeksbureau Dekkers en bijlagen

Ook is hier de publiekssamenvatting van het onderwijskundig advies te vinden en het rapport van het draagvlakonderzoek dat is uitgevoerd.   

  Heeft u vragen die niet op deze Q&A pagina worden beantwoord?  

  • Ik ben een counselor: neem contact op met uw eigen RC  
  • Ik ben een scholingsaanbieder: neem contact op met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek , dat kan via pns@rivm.nl  

  Vragen over (de inhoud van) het bijscholingsaanbod

  De bijscholing moet specifiek gaan over counseling prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek  en daarvoor accreditatiepunten hebben gekregen. In het raamwerk bijscholing counseling prenatale screening  staan de inhoudelijke en organisatorische eisen beschreven.

  Ja dat kan. Heb je een scholingswens en sluit het bestaande scholingsaanbod niet aan bij deze wens? Dan kun je drie dingen doen:   

  • Neem contact op met een scholingsaanbieder om te vragen of zij bijscholing kunnen aanbieden die voldoet aan jouw wensen.    
  • Geef je scholingswens door aan het Regionale Centrum. 
  • Organiseer zelf een bijscholingsactiviteit.   Denk hierbij aan: Een intervisiebijeenkomst, een casuïstiekbespreking, een congresbezoek in het buitenland, collegiale toetsing. Bij eigen georganiseerde bijscholing dient de praktijk of een counselor dit bijscholingsvoorstel in bij de accreditatiecommissie van de desbetreffende beroepsgroep.   

  Er kan accreditatie worden aangevraagd voor het bijwonen van een (onderdeel van een) congres over counseling prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . Bijwonen van een congres moet worden aangetoond bij de aanvraag van de accreditatie bij de eigen beroepsvereniging.   

  In het raamwerk bijscholing counseling prenatale screening ziet u als scholingsaanbieder waar bijscholing voor counseling prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek aan dient te voldoen, inclusief leeruitkomsten. Leeruitkomsten beschrijven wat de counselor kan doen als resultaat van wat hij of zij heeft geleerd. In het raamwerk staan kaders, maar de scholingsaanbieder bepaalt zelf de grote en de vorm van de bijscholing. Er is ruimte voor nieuwe scholingsvormen.  

  Kleine veranderingen in prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek  (zoals het veranderen van inclusiecriteria NIPTniet-invasieve prenatale test ) zullen worden verwerkt in bestaande bijscholing. Bij een grote verandering in de prenatale screening (zoals in het verleden de introductie van NIPT en recent de introductie van het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek ) zal er mogelijk een aanvullende verplichte bijscholing zijn voor counselors.

  De leeruitkomsten voor de bijscholing sluiten aan bij de leerdoelen van de basisopleiding. Bij leerdoelen gaat het naast het resultaat veelal om het proces: wat wordt van de cursist op welke manier wanneer verwacht en/of wat wil de docent bereiken. Daarbij zijn leerdoelen gekoppeld aan de lessen en vaak relatief concreet. Bij leeruitkomsten gaat om het resultaat en niet de manier waarop deze wordt bereikt. De counselor kan immers op basis van de eigen leerbehoefte bijscholing kiezen. Hierbij is wel de eis dat binnen 5 jaar 8 accreditatiepunten voor kennis, 8 accreditatiepunten voor vaardigheidstraining en 4 accreditatiepunten voor reflectie worden gehaald.