In de factsheets vind je meer informatie over de  NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) vanaf 1 april 2023 en de veranderingen die daarbij horen.

In de factsheet De NIPT vanaf 1 april 2023 zijn de inhoudelijke veranderingen rond de NIPT vanaf 1 april 2023 op een rij gezet. Ook is beschreven wat de veranderingen betekenen voor de counselor.

In de factsheet Praktische informatie vind je informatie over de veranderingen in het registreren van de aanvraag van de NIPT en het geven van de uitslag. 

In de factsheet Transitiefase NIPT lees je alles over de tijdelijke richtlijnen in maart en april 2023 die nodig zijn om de overgang naar de nieuwe NIPT soepel te laten verlopen. Met praktische informatie en een tijdpad.

Per 1 april is het binnen de gehele prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) noodzakelijk om expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van gegevens en/of lichaamsmateriaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Je leest er alles over in de factsheet Toestemming vragen.